Çokgenlerde Altıgenin Keşfi Projesi

Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi

Bu Proje Ödüllendirilmiştir: 
Evet
Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Emre Yağmur
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Geometri, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Çevremizde kullanılan çokgenlere baktığımızda altıgenin daha az kullanıldığı görülür. Buradan yola çıkılarak altıgenin günlük yaşamımıza daha fazla kullanılması amaçlanmış ve altıgen masa inşa edilerek, dikdörtgen masa ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda altıgen masanın daha az malzeme gerektirdiği, daha az yer kapladığı, daha kullanışlı olduğu, masa üzerinde duran bir nesnenin oturanlar açısından altıgen masada herkese eşit mesafede durduğu görüldü. Altıgen masanın dikdörtgen masaya göre çok daha üstün olduğu tespit edildi.

Yeni yorum ekle