5. Sınıf - Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Kazanımları

Kitap Kategori: 

Ünite Ödevleri:
1.Çeşitli dergi ve gazetelerden omurgalı hayvanların resimlerini toplayarak bu hayvan-ların hangi sınıfa ait olduklarını gösteren bir poster çalışması hazırlayınız.
2.Mantarları, hayatımızın hangi alanlarında kullanıyoruz? Mantarların yaşamımızdaki önemi nedir? Araştırınız.
3.İnsanların çevreye olan etkileri nelerdir? Araştırınız.
4.Yakın çevremizdeki veya ülkemizdeki çevre sorunları nelerdir? Araştırınız.

KONU ADI :1. CANLILARI SINIFLANDIRALIM
KAZANIMLAR
1.1.Gözlemleri sonucunda yakın ve uzak çevresinde yaşayan çeşitli canlılara örnekler verir (BSB-1).
1.2.Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırır (BSB-4, 6).
1.3.Canlıların incelenmesinde sınıflandırmanın kolaylık sağladığını fark eder.

KONU ADI :2. BİTKİLERİ SINIFLANDIRALIM
ALT BAŞLIKLAR :BİTKİLERİ SINIFLANDIRALIM
ÇİÇEKLİ BİTKİLER
YAPRAK
KÖK
GÖVDE
ÇİÇEK
KAZANIMLAR
2.1.Gözlemleri sonucunda çevresindeki bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını listeler (BSB-1, 2, 3, 4).
2.2.Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir (BSB- 1, 5, 6).
3.1.Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını gösterir, çizer (BSB- 1, 20).
3.2.Kök, gövde ve yaprakların bazı görevlerini deney yaparak test eder (BSB- 1, 10, 13, 15).
3.3.Çiçekli bir bitkinin kısımlarının görevlerini açıklar.

KONU ADI :3. HAYVANLARI SINIFLANDIRALIM
KAZANIMLAR
4.1.Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre listeler (BSB-1, 2, 3, 4).
4.2.Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması açısından omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırır (BSB- 5,6).
4.3.Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak sınıflandırır (BSB- 6).
4.4.Omurgalı hayvan sınıflarının genel özelliklerini açıklar.
4.5.Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği hâlde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvan-lara örnekler verir.
4.6.Omurgasız hayvanlara örnekler verir.
4.7.Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı inceleyerek, gözlem sonuçlarını kaydeder (BSB- 1, 2, 20).

KONU ADI :4. MANTARLARI TANIYALIM
KAZANIMLAR
5.1.Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karşılaştırarak farklılıklarını belirtir (BSB- 1, 2, 3, 4, 5).
5.2.Gözlemleri sonucunda mantar çeşitlerine örnekler verir (BSB-1).
5.3.Mantarların bazı etkilerini kontrollü deney yaparak test eder ve günlük hayatla ilişkilendirir (BSB- 1, 10, 13, 15).
5.4.Mantarların insan yaşamındaki önemini araştırır ve sunar (BSB- 19, 20, 24).

KONU ADI :5. MİKROSKOBİK CANLILARI TANIYALIM
KAZANIMLAR
6.1. Mikroskobik canlıların faydalarına ve zararlarına örnekler verir.
6.2. Mikroskobik canlıların besinler üzerine etkisini deney yaparak gözlemler (BSB- 1, 15; FTTÇ-13, 31).
6.3. Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korumak amacı ile geçmişten günümüze kullanılan yöntemleri vurgular (FTTÇ- 14, 29, 31, 32).

KONU ADI :6. YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE
ALT BAŞLIKLAR: FARKLI YERLERDE FARKLI CANLILAR
HANGİ HAYVAN NE YER?
BESİN ZİNCİRİ
İNSANLARIN ÇEVREYE ETKİSİ
KAZANIMLAR
7.1.Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir (BSB- 1).
7.2.Çevredeki bir yaşam alanına uyum sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder (BSB-8).
7.3.Canlıların içinde yaşadığı ortama uyum sağladığını fark eder .
7.4.Gözlemlediği bir yaşam alanındaki canlıların beslenmelerindeki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 4, 5,6).
7.5.Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zinciri modeli oluşturur (BSB-21, 22;FTTÇ- 16).
8.1.İnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiştiğini araştırır (BSB-19, 20, 24; FTTÇ- 18).
8.2.İnsan etkisi ile ülkemizde nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir (FTTÇ- 18,20).
8.3.Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar ve sunar (BSB- 19, 20, 24; FTTÇ- 19,21, 22).
8.4.Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır (FTTÇ- 22, 26).
8.5.Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.

Yeni yorum ekle

Ders Notları