Çoklu Zeka Kuramı ve Özellikleri

Çoklu Zekâ Kuramı
1983 yılında Harward (Harvırd) Üniversitesi Profesörü, Harward GARDNER (Harvırd Gardnır) tarafından ortaya atılmış ve her insanın en az yedi farklı zekâ alanı olduğu savunulmuştur. Bu zekâ alanlarının bir kısmı, bireylerde, gelişim dönemi özelliklerine de bağlı olarak ön plana çıkabilir. Bu doğrultuda tek tip zekâ tanımlaması artık geçerliliğini yitirmiştir.

Elinizdeki kitap bu ilkeler doğrultusunda öğrenme etkinlikleri gerçekleştirerek zengin bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Her öğrencinin kendi baskın zekâlarını kullanarak diğer zekâ alanı becerisini de elde edebilmesi, baskın zekâların ortaya çıkarılıp zenginleştirilmesi ile yetenek, başarı, yaratıcılık ve buluşun sayılabilecek olan zekâların da iyi bir uygulama ile süreç içerisinde güçlendirilmesi mümkündür. Böylelikle öğrencinin kazanımı daha kolay edinebileceği düşünülmektedir.

Aşağıda özet niteliğinde GARDNER’ın yedi zekâ alanının tipik özellikleri sıralanmaktadır. Bu ise öğrencileri tanımak, hangi zekâ alanında daha baskın olduğunu belirleyebilmek için size yardımcı olacaktır.

Sosyal zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Arkadaşlarıyla sosyal ilişki kurmaktan hoşlanır.
 • Doğal bir lider olarak görünür.
 • Problemi olan arkadaşlarına öğütler verir.
 • Diğer çocuklarla oynamaktan hoşlanır.
 • İki ya da daha fazla yakın arkadaşı vardır.
 • Başkalarını düşünür.

İçsel zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Bağımsızlık duygusu güçlüdür.
 • Güçlü ve zayıf yönleri hakkında sağlıklı görüşleri vardır.
 • Yalnız çalıştığı ve oynadığı zaman başarılı olur.
 • Organizasyonların, komitelerin baş elemanıdır.
 • Başkalarına anlatmadığı hobileri vardır.
 • Kendi başına çalışmayı tercih eder.
 • Nasıl hissettiğini doğru bir şekilde ifade eder.
 • Hatalarından ve başarılarından öğrenebilir.
 • Öz saygısı yüksektir.

Mantıksal-matematiksel zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Zihinden işlemleri kolayca yapar.
 • Tümevarım ve tümdengelimle ilgilidir.
 • Güçlü bir muhakemesi vardır.
 • Kategorileri, ilişkileri fark eder, açıklar.
 • Doğal olaylar hakkında meraklıdır.
 • Bilgiler arasında bağlantılar kurar.
 • Rakamlarla ilgili işlemleri yapmaktan hoşlanır.
 • Matematik hesaplarıyla ilgili işlemleri yapmaktan hoşlanır.

Sözel-dilsel (küçükdil) zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Dinleme becerisi yüksektir.
 • İyi bir fıkra anlatıcısıdır.
 • Kitaplarla iç içedir.
 • İyi bir kelime hazinesi vardır.
 • Sözel olarak iyi iletişim kurar.
 • Yazmaktan hoşlanır.
 • İyi bir hafızası vardır.

Bedensel zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade eder.
 • Boya ve hamurla oynamayı sever.
 • Nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever.
 • Küçük kas gelişimi mükemmeldir.
 • Bir veya daha fazla sporla uğraşır.
  Uzun süre oturduğunda el ve ayakları ile oynar.
  Yerinde duramaz.

Müzikal zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Şarkıların melodilerini hatırlar.
 • Güzel şarkı söyler.
 • Bir müzik aleti çalar ya da koroya katılır.
 • Vurmalı aletlerden hoşlanır.
 • Ritmik olarak konuşur ya da hareket eder.
 • Farkında olmadan mırıldanır.
 • Çalışırken masaya vurarak ritim tutar.
 • Gürültülere duyarlıdır.
 • Dışarıda öğrendiği şarkıları sınıfta söyler.

Görsel-uzamsal zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Harita, tablo ve diyagramları kolaylıkla uygular.
 • Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.
 • Sanat etkinliklerinden hoşlanır.
 • Yaşına oranla daha iyi şekil çizer.
 • Görsel sunuları (film, slayt, saydam) tercih eder.
 • Bulmaca çözmekten hoşlanır.
 • Üç boyutlu yapılar kurmaktan hoşlanır.
 • Makine ve ilginç mekanizmalara ilgi duyar.
 • Okumaya oranla resimlerden daha fazla öğrenir.
 • Kitaplarını ve defterlerini çizer.

Doğa zekâsı baskın bireylerin özellikleri

 • Doğayla iç içe yaşamayı severler.
 • Araştırmalar yapmayı severler.
 • Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanırlar.
 • Bu bireylerin çevre bilinci çok iyi gelişmiştir.
 • Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar.
 • Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

Yeni yorum ekle