Bölüm 2: İnsan ve Çevre İlişkisi

-A A +A

İnsan ve Çevre İlişkisi

İnsan Kaynaklı Çevre Sorunları

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan kaynakları bulundukları çevreden sağlarlar. Son zamanlardaki hızlı nüfus artışı ile birlikte bu kaynaklar ihtiyaçları karşılayamaz hâle gelmiştir. Bu nedenle insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.

Bu faaliyetlerin başında;

 • Bilinçsiz tüketim,
 • Plansız üretim,
 • Düzensiz kentleşme,
 • Doğal kaynakların aşırı kullanılması,
 • Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
 • Tarım ilaçlarının ve kimyasal temizlik ürünlerinin bilinçsiz kullanılması

gelmektedir.

Tüm bu insan faaliyetleri doğal dengeyi bozmuş;

 • Hava kirliliği,
 • Su kirliliği,
 • Toprak kirliliği,
 • Gürültü kirliliği,
 • Işık kirliliği,
 • Küresel ısınma,
 • Canlı çeşitlerinin yok olması

Çevresel Sorunlar

Çevresel Sorunlar

gibi çevresel sorunları beraberinde getirmiştir.

Çevre Sorunlarının Canlılar Üzerindeki Etkileri

Doğal çevrenin bozulmasından ve oluşan çevre sorunlarından başta insanlar olmak üzere tüm canlılar olumsuz etkilenmektedir. Kirlenen havayı soluyan, kirlenen suyu kullanan, kirli topraklarda yetişen bitkileri tüketen insanlar ve hayvanlarda ciddi sağlık sorunları görülmektedir. Ayrıca insan faaliyetleri nedeniyle birçok canlının yaşam alanları zarar görmekte bu da bazı canlı türlerini tehdit etmektedir.

İnsan Kaynaklı Çevre Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri

İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarının canlılar üzerindeki etkilerinin azaltılması, gelecek nesillere sorunsuz bir çevre bırakılması için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bilinçsiz tüketimden kaçınılmalı
 • Su, enerji ve ham madde kaynaklarının kullanımı azaltılmalı
 • Temizlik amaçlı kullanılan kimyasal ürünlerin miktarı azaltılmalı
 • Yeşil alanlar korunmalı ve ağaçlandırma etkinlikleri düzenlenmeli
 • İnsanlar çevre sorunları hakkında bilinçlendirilmen
 • Sanayi tesisleri su kaynaklarından uzağa inşa edilmeli ve tesislerin sıvı atıkları arıtılarak geri dönüştürülmeli
 • Geri dönüştürülebilir ürünler tercih edilmeli
 • Kâğıt, metal, plastik ve cam gibi atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüştürülmeli
 • Bilinçsiz tarım faaliyetlerinden kaçınılmalı
 • Verimli topraklar üzerine yerleşim kurulmamalı
 • Taşıtların egzozlarına ve fabrika bacalarına filtre takılmalı
 • Çeşitli amaçlarla kullanılan fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmeli
 • Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmeli
 • Havaalanları yerleşim yerlerinden uzağa kurulmalı
 • Gereksiz ve yanlış aydınlatmalardan kaçınılmalı
Sınav KONUYLA İLGİLİ SORULARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kaynak: EBA

Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Kullandığımız Ürünler Ne Kadar Çevreci ve Sağlıklı?


Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma fikri hemen herkes tarafından onaylanıyor. Ancak gerekleri ne kadar yapılıyor dersiniz? Çevre konusundaki hassasiyet enerji sorununa odaklanmış durumda, nükleer santraller tartışılıp duruyor. Enerji konusunun bu kadar ilgi görme-sinin ana nedeni, çok karlı ve vazgeçilemez olmasından dolayı büyük sermaye grup-larının hemen hepsinin bu alanda yatırım yapması olabilir mi acaba?

Su Döngüsü ve Küresel Isınma Animasyonu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan su döngüsü ve küresel ısınma animasyonu...

Derslerde de kullanılabilecek bir animasyon, tavsiye ederim.

Küresel Isınmaya Karşı Alınabilecek Basit Önlemler

Küresel ısınmaya karşı basit önlemler
Uzmanlar, küresel ısınmayı yavaşlatmak için 10 yıl kaldığı konusunda uyarıyor. Küresel ısınma, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Daha şimdiden kuraklık tehdidi baş gösterdi bile… Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği bireysel olarak uygulayabileceğimiz basit ama etkili önlemler konusunda yol gösteriyor.

Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm

Kategori: 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak enerji ihtiyacımız da artış göstermektedir. Bu sebeple alternatif, yeni enerji kaynakları arayışına girildi. Kullandığımız enerji kaynaklarını yenilenebilir enerji kaynağı ve yenilenemez enerji kaynağı olarak sınıflandırabiliriz.

Geri Dönüşümlü Kağıt Yapımı

Proje Dersi: 

Geri Dönüşümlü Kağıt Yapımı

Eski kullanılmış kâğıtlar, leğen, birkaç emici bez, mutfak robotu, ince telden oluşan malzemeler kullanılmıştır. Eski kâğıtlar kovaya konulmuş ve üzerine su eklenerek iki gece bekletilmiştir. Daha sonra süzülerek mutfak robotu ile kâğıtlar hamur hâle getirilmiştir.

Bölüm 5: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Kategori: 

Dünyada artan insan nüfusu ile birlikte tüketim de artar. |Bu da tüketim sonucunda oluşan atıkların artmasına neden olur. Tüketim sonucunda oluşan atıkların çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir ham maddelere dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dâhil edilebilmesine geri dönüşüm denir.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.