Ülkemizde Nesli Tehlike Altında Olan Türler

-A A +A

Ülkemizde (Türkiye'de) Nesli Tehlike Altında Bulunan Hayvan ve Bitki Türleri

Doğal afetler ve özellikle insan temelli çevre sorunları beraberinde diğer canlı türlerinin de nesillerini tehdit etmektedir.

Nesli tehlikede olan memeli hayvanlar, su kuşları ve Akdeniz sahillerimizi yumurtlama alanı olarak kullanan deniz kaplumbağaları, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve mevzuatımız kapsamında koruma altına alınmıştır.

Dünya bir biyolojik çeşitlilik krizi ile karşı karşıya; her beş türden biri tükenme tehditi altında. Bir yandan da, doğal sistemlerin insan yaşamına verdiği desteği daha iyi anlıyoruz. “Binyıl Ekosistem Hizmetleri” gibi uluslararası çalışmalar, ekosistem hizmetleri diye tanımlanan ürün ve döngülerin insanların sağlığı ve mutluluğuna yaptıkları katkıyı ortaya koymakta. Biyoçeşitliliğin hızla azalması, yaşamsal önemi olan bu hizmetlerin aksamasına neden olacaktır.

Biyolojik çeşitlilikte hızlı bir azalmanın önlenmesi için öncelikle hangi türlerin tükenme riskinin en fazla olduğunu saptamak gerekli. Soyları tehdit altında olan türler konusunda en kapsamlı bilgi kaynağı IUCN Kırmızı Listesidir. Bu listenin en önemli özellikleri küresel oluşu, 56 bin türü kapsaması, listenin genişletilmesini sağlayan bilim insanlari ağı, ve türlerin değerlendirilmesi için kullanılan kuralların nicel ve şeffaf oluşlarıdır.

Bitki ve hayvan türlerinin bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Toros Dağları, Amanos Dağları ve Tuz Gölü çevresi en zengin bölgeler olarak görülüyor.

Bütün bu zenginliklere rağmen yaşama alanlarının yok olması, çevre kirliliği, yasa dışı ticaret ve avcılık ile yangınlar sebebiyle türler yok olma tehlikesi yaşıyor. Öte yandan, Avrupa’da bitki ve hayvan türlerinin korunması için 1979’da kabul edilen, Türkiye’nin 1984 yılında imzaladığı Bern Sözleşmesi ile yok olma tehlikesi altındaki bitkiler de koruma altına alındı.

Geçmişte sadece Türkiye’de yaşayan Anadolu Parsı ile Anadolu topraklarında görülen Asya fili, yabani sığır, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, kaplan ve yılanboyun kuşunun ülkemizdeki nesilleri tamamen tükenmiştir.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Sonuçları görmek için UYGULA butonuna tıklayınız.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.