5.Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları - Ölçekli

-A A +A

Kategori: 

Açıklama: 

5.Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları - Ölçekli

 • F.5.1. Güneş, Dünya ve Ay
  1. Güneş’in katmanlarıyla ilgili bir model hazırlar ve sunar
  2. Ay’ın yüzey yapısını gösteren bir model hazırlar ve sunar
  3. Ay’ın evrelerini gösteren bir model hazırlar ve sunar
  4. Ay’ın evrelerinin 4 haftalık takibini yapar ve gözlem raporunu tutar. Gözlem sonuçlarını bir poster ile sunar
  5. Ay’ın dünya çevresindeki hareketini gösteren model hazırlar
  6. Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketlerini araştırarak bir model hazırlar ve sunar
  7. Tarih boyunca Güneş Sistemi ile ilgili geliştirilen görüşleri araştırır, poster hazırlayarak sunar
  8. Üniteyle ilgili bir bilim adamının hayatını araştırır, poster hazırlayarak sunar
 • F.5.2. Canlılar Dünyası
  1. Canlıların sınıflandırmasını bir poster halinde sunar
  2. Mikroskobik canlılarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  3. Mantarlarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  4. Bitkilerle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  5. Çiçekli bir bitkinin kısımlarını gösteren bir model hazırlayarak sunar
  6. Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri ile ilgili bir poster hazırlayarak sunar
  7. Gerçek bitki yapraklarından oluşan bir koleksiyon hazırlayarak sunar
  8. Gerçek bitki tohumlarından oluşan bir koleksiyon hazırlayarak sunar
  9. Hayvanlarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  10. Omurgalı hayvanlarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  11. Üniteyle ilgili bir bilim adamının hayatını araştırır, poster hazırlayarak sunar
 • F.5.3. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
  1. Basit bir dinamometre tasarlar, hazırlar ve sunar
  2. Dinamometrelerde yayın kalınlığının etkisini gösteren bir deney tasarlar ve sunar
  3. Sürtünme kuvvetinin, yüzeyin cinsi ile ilişkisini gösteren bir düzenek tasarlar ve sunar
  4. Sürtünme kuvvetinin, temas yüzeyinin miktarı ile ilişkisini gösteren bir düzenek tasarlar ve sunar
  5. Bir paraşüt tasarlar ve sunar
  6. Günlük yaşamda sürtünmenin artırılıp azaltılmasına yönelik yapılan/kullanılan uygulamaları araştırır, poster hazırlayarak sunar
  7. Üniteyle ilgili bir bilim adamının hayatını araştırır, poster hazırlayarak sunar
 • F.5.4. Madde ve Değişim
  1. Maddenin fiziksel hal değişimini örneklerle gösteren bir poster hazırlayarak sunar
  2. Isı ve sıcaklık arasındaki farkları araştırarak bir poster hazırlayarak sunar
  3. Maddenin ayırt edici özelliklerini gösteren bir poster hazırlayarak sunar
  4. Günlük hayatta maddelerin ayırt edici özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen alet ve araçlarla ilgili bir poster hazırlayarak sunar
  5. Bir termometre tasarlayarak sunar
  6. Isı alış-verişi ile ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  7. Günlük yaşamda maddelerin genleşip büzülmeleriyle ilgili örnekleri araştırır, poster halinde sunar
  8. Üniteyle ilgili bir bilim adamının hayatını araştırır, poster hazırlayarak sunar
 • F.5.5. Işığın Yayılması
  1. Farklı ışık kaynaklarından çıkan ışık ışınlarını gösteren bir poster hazırlayarak sunar
  2. Gölge ve yarı gölgenin oluşumunu gösteren bir deney tasarlar ve sunar
  3. Gölge boyunun değişimini gösteren bir deney düzeneği tasarlar ve sunar
  4. Bugüne kadar kullanılmış farklı güneş saatlerini araştırır, güneş saatiyle ilgili bir model hazırlar ve sunar
  5. Maddelerin ışığı geçirgenlik özelliği kullanılarak geliştirilen teknolojileri araştırarak bir poster hazırlar ve sunar
  6. Işık geçirgenliğine göre farklı maddeler kullanarak bir model hazırlar ve sunar
 • F.5.6. İnsan ve Çevre
  1. Ülkemizde nesli tükenen canlılarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  2. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  3. Dünyada nesli tükenen canlılarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  4. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılarla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  5. Farklı ekosistemlerle ilgili bir model/poster hazırlar ve sunar
  6. Sera etkisini gösteren bir model/poster hazırlar ve sunar
  7. Endemik bitki türlerimiz ile ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  8. Endemik hayvan türlerimizle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  9. Biyoçeşitliliği tehdit eden etmenlerle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  10. İnsan etkisi ile oluşan çevre sorunlarını araştırır, araştırma sonuçlarıyla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  11. İnsan etkisi ile oluşan çevre sorunlarının çözümlerini araştırır, araştırma sonuçlarıyla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  12. Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırır, araştırma sonuçlarıyla ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  13. Hava kirliliği ve etkileriyle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  14. Su kirliliği ve etkileriyle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  15. Toprak kirliliği ve etkileriyle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  16. Hava, su ve toprak kirliliğinin birbiriyle olan ilişkisiyle ilgili bir poster hazırlar ve sunar
  17. Yakın çevresindeki çevre sorunlarını araştırarak bir çevre sorununun çözümüne ilişkin önerilerini sunar
  18.  Yıkıcı doğa olayları ile ilgili bir poster hazırlar ve sunar
 • F.5.7. Elektrik Devre Elemanları
  1. Basit bir elektrik devresi hazırlayarak sunar
  2. Ampul parlaklığını etkileyen etmenlerle ilgili araştırma yapar, poster hazırlar ve sunar
  3. Ampul parlaklığını etkileyen etmenlerden biri ile ilgili deney düzeneği hazırlar ve sunar

PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Sıra

Değerlendirme Kriterleri

Puan

1

Planlama yapması ve başarıyla uygulaması

10

2

Planlama ve uygulama aşamasında öğretmenle işbirliği yapması

10

3

Gerekli bilgi, belge, araç ve gereci toplaması ve kullanması

10

4

Ödevin doğru ve kullanılabilir olması

10

5

Ödevin özenle yapılması, temiz, düzenli ve estetik görünmesi

10

6

Türkçeyi doğru ve etkili kullanması

10

7

Ödevde yaratıcılık yeteneğinin kullanılması

10

8

Yazılı, görsel, işitsel desteğin ve uyumun sağlanması

10

9

Ödevin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi

10

10

Kurallara uygun, ilgi çekici ve fayda sağlayıcı sunum yapılması

10

Toplam

100

 

Gönderen: 

Lokman BAŞ

Benzer Icerikler: 

Proje Nedir? Bilimsel Proje Nedir?

Kategori: 

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

Proje Nasıl Yapılır? Proje Aşamaları

Kategori: 

Projenizi ilgilendiğiniz, sevdiğiniz, uğraşmak istediğiniz bir konuda seçin. Aklınıza gelen tüm düşünceleri not edin. Notlarınızı bir günlüğe yazın. Topladığınız tüm belgeleri bir dosya içinde saklayın. Bunları, projenizi sergilerken izleyicilere de sunabilirsiniz.

Fen ve Teknoloji / Matematik Proje ve Performanslar

Forumlar: 

Fen ve Teknoloji / Matematik Proje ve Performansları indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz...

İNDİR

İlköğretim Proje Örnekleri

Kategori: 

İlköğretim Proje Örnekleri

İlköğretim 4,5,6,7 ve 8. Sınıflara Yönelik Proje Ödevleri ve Ölçekleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Örnekleri

Kategori: 

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Örnekleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Örnekleri

Çiçek Modeli Projesi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji

Kategori: 

Çiçek Modeli Projesi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Bitkiler, Çiçekli bitkiler ÖZETİ: Çiçek modeli yapma Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan Bitkiler, Çiçekli bitkiler konusu ile ilgili olarak , çiçek modeli hazırlamanız, yaptığınız çalışmalarla ilgili bir model raporu hazırlamanız, Bitkiler, Çiçekli bitkiler konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız ayrıca projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Gölge Boyu Nasıl Değişir? Proje Ödevi

Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Gölge boyu nasıl değişir? Bu projenin amacı, gölge boyunun nasıl değiştiği hakkında bilgi sahibi olmaktır.  Gölge boyunun nasıl değiştiği hakkında araştırma yapmanız, deneyi oluşturmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Güneş Ocağı Proje Ödevi

Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Güneş Ocağı Bu projenin amacı, güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi ilkesi ile geliştirlen araçların nasıl yapıldığını görmek ve bu araçların çalışma ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Güneş ocağı konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Kökeni Güneş Olan Enerjiler Projesi

Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Kökeni Güneş Olan Enerjiler Bu projenin amacı, güneşten kaynaklı enerji çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kökeni güneş olan enerjiler konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Sigara ve Alkolün Yol Açtığı Hastalıklar Proje Ödevi

Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar ÖZETİ: Sigara ve alkolün yol açtığı hastalılar Bu projede sizlerden sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar konsunda bir rapor hazırlamanız, bu hastalıklar hakkında araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız gerekmektedir. Ayrıca projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

14 Günlük Ay Gözlem Raporu Projesi

Kategori: 

Sizlerden; Bir ay boyunca akşamları ayı gözlemlemeniz, değişim aşamalarını, bu değişimlerin kaç günde bir olduğunu, kaydetmeniz ve resmetmeniz istenmektedir. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Alkol ve Sigaranın Zararları Araştırma Proje Ödevi

Kategori: 

Alkol ve Sigaranın Zararları Araştırma Proje Ödevi

Sizlerden; Sigara ve Alkolün Zararları araştırmanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Ay, Dünya ve Güneş’in Hareketi Modeli Proje Ödevi

Kategori: 

Sizlerden; Ay, Dünya ve Güneş’in hareketlerini gösteren maket hazırlamanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Basit Bir Elektrik Devresi Hazırlama Proje Ödevi

Kategori: 

Basit Bir Elektrik Devresi Hazırlama Proje Ödevi

Sizden, Devre elemanlarını kullanarak basit bir devre düzeneği kurmanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Bilime Emeği Geçen Bilim İnsanı Proje Ödevi - Görevi

Kategori: 

Bilime emeği geçen bilim adamlarından birini seçerek hayatını ve bilime hangi alanda katkıları olduklarını araştırmanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Boşaltım Sistemi Maketi (Modeli) Yapımı Proje Ödevi

Kategori: 

Boşaltım sistemi maketi hazırlamanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Canlıların Sınıflandırılması Poster Çalışması - Proje Ödevi

Kategori: 

Canlıların Sınıflandırılması Poster Çalışması - Proje Ödevi

Bilim adamları canlıları daha kolay inceleyebilmek ve karışıklıklara sebep olmamak için ortak bir sınıflandırma yöntemi geliştirmişlerdir. Bu sınıflandırmada ortak özelliklere sahip canlılar aynı guruba dâhil edilmiştir Sizlerden; Canlıların sınıflandırılması ile ilgili poster çalışması hazırlamanız beklenmektedir. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Elektriğin Barajlardan Evimize Geliş Öyküsü Projesi

Kategori: 

Elektrik üretim yollarını araştırıp yazınız. Elektriğin santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsünü araştırınız. Araştırmalarınızı şekiller ve şemalar üzerinde anlatınız. Elektrik üretimini bilinen yöntemleri geliştirerek veya değişik şekilde nasıl üretebiliriz kedi projenizin raporunu yazıp şema veya maketler yaparak sunuma hazırlayınız. Elektrik devresi yaparak evin içerisini nasıl aydınlattığınızı bir şema çizerek (düğ, anahtar, buat, piriz, sigorta, saat, pano, kablo, klemens, lamba, vb) anlatınız

Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Tasarrufu Proje Ödevi

Kategori: 

Enerji kaynakları nelerdir? Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir? Çevreye etkileri nasıl olur? Enerji tasarrufu nasıl olmalıdır? Enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur? Bu konularda araştırma yapmanızı hazırlamanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.