Ders 9.H5P ile Drag and Drop - Sürükle Bırak Etkinlik Oluşturma (Web 2.0 Etkileşimli İçerikler)

-A A +A

Doküman Kategori: 

Birçok sürükle ve bırak biçimi oluşturmasına olanak tanıyan soru türü. Metin ya da görseller kullanarak bu tarz sorular, içerikler oluşturabilirsiniz. Her ders için kullanıma uygundur ve gayet kullanışlı bir etkinlik türü. Sizin de aklınıza gelen kullanılabilecek konular varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayınız.

Bu videomuzda duyu organları ile ilgili bir sürükle bırak etkinliği oluşturacağız.

 • H5P uygulamasına giriş yapalım.
 • Drag and drop içerik türünü seçelim.

 • Listede yoksa h5p.org sitesinden Examples&downloads linkinden Drag and drop içerik türünü seçip Reuse linkine tıklayarak içerik türünü bilgisayarımıza indirelim. Daha sonra H5P uygulamasından Upload’ı seçerek indirdiğimiz içeriği yükleyelim ve kendimize göre uyarlayalım.

 • Title kısmından etkinliğimize bir başlık belirleyelim. (Örn. Duyu organlarımızı öğrenelim)

 • Settings Step 1 (1.Adım) ayarların yapıldığı sekmedir. Burada Background image (arka plan görseli) seçebiliriz (isteğe bağlı). Bu arka planı sürüklenip bırakılacak alanlar için kullanabiliriz.
 • Task size (Etkinlik alanı) ise etkinliğin boyutunun ekrandaki kaplayacağı alanı ifade etmektedir. Çok büyük ya da çok küçük alanlar belirlememek gerekir. Önayar olarak 620x310 boyutları gelmektedir.
 • Task Step 2 (2.Adım Görev) ise bırakma bölgelerinin ve sürüklenecek nesnelerin seçildiği, ayarlandığı bölümdür. Burada “Task (Görev)” alanında üç buton vardır.

 • İlk başta iç içe geçmiş daire simgesinin bulunduğu “Add Drop Zone (Bırakma Bölgesi Ekle)” butonudur.
 • İkinci buton ise T harfi ile gösterilen “Text (Yazı)” butonudur. Buraya tıklayarak sürüklenebilir (taşınabilir) yazılar oluşturabiliriz.
 • Üçüncü buton ise Görsel simgesiyle gösterilen “Image (Görsel)” butonudur. Bu butona tıklayarak sürüklenebilir (taşınabilir) görsellerimizi sahnemize ekleyebiliriz.
 • Bırakma bölgelerini oluşturarak işe başlıyoruz. “Add Drop Zone” butonuna tıklayıp bırakma bölgeleri oluşturuyoruz.

 • Linke tıkladığımızda bırakma bölgesiyle ilgili özelliklerin ve yapacağımız ayarların bulunduğu ekran açılacaktır. Burada “Label (Etiket)” kısmına bırakma bölgesine vereceğimiz adı giriyoruz. Örneğin: “Göz”
 • Etiketin altındaki “Show Label” kısmını işaretlersek etiketimiz görünüz halde olacak, işaretlemezsek gizli kalacaktır. Oluşturacağınız etkinliğin yapısına göre bu durumu değiştirebilirsiniz.
 • “Background Opacity” ile oluşturduğumuz bırakma bölgesinin arka planının şeffaflığını ayarlayabiliriz. Bu değer 0’a yaklaştıkça şeffaflaşacak, 100’e yaklaştıkça arka plan görünür olacaktır.
 • “Tips and feedback (İpuçları ve geri bildirim)” kısmında “bir ipucu ekleyebiliriz. Bunun haricinde; “
 • “This drop zone can only contain one element (Bu bırakma bölgesi yalnızca bir öğe içerebilir)” önündeki kutucuk işaretlenirse bu bölgeye birden fazla öğe sürüklenemez, boş bırakılırsa birden fazla öğe bu alana sürüklenebilir olacaktır.
 • “Enable Auto-Align (Otomatik hizalama açık)” önündeki kutucuk işaretlenirse sürüklenen öğeler bu alanda otomatik olarak hizalanacaktır. Boş bırakılırsa bırakıldığı konumda kalacaklardır.
 • Ayarlarımızı yaptıktan sonra “DONE (Bitti)” düğmesine tıklıyoruz ve sürükleme/bırakma alanımız hazır. Alanımızın boyutunu “Transform” linkinden, diğer öğelerin önüne getirmeyi “Bring to front” simgesinden, diğer öğelerin arkasına göndermeyi “Send to back” simgesinden yapıyoruz. Öğelerin boyutlarını makul düzeylere ayarlamanız görsel olarak daha iyi bir sonuç verecektir.
 • Göz için bırakma bölgesini hazırladık. Şimdi sırasıyla aynı işlemleri; Kulak, Burun, Dil ve Deri için yapalım. Burada aynı işlemleri tek tek uygulamak yerine hazırladığımız bir alanı kopyala/yapıştır yaparak sadece belli özelliklerini de değiştirebiliriz. Bırakma bölgemize tıklayıp “Copy (Kopyala)” simgesine tıkladığımızda görev alanımızın sağ üst köşesinde “Paste (Yapıştır)” simgesi belirecektir. Paste simgesine tıklayıp yapıştırıyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
 • Buraların üzerine de şimdi görsellerimizi ekleyelim (kulak, dil, burun, deri). Görselleri sabit bırakmak için “Select drop zones” alanını işaretlemiyoruz. Bu alanlar işaretlenirse eklediğimiz görsel de sürüklenebilir olacaktır, tercih sizin :)

 • Ardından, sürüklenecek öğeleri text olarak oluşturup uygun bırakma bölgelerini işaretleyelim. Bu sürüklenebilen öğeleri sadece text olarak değil görsel olarak da oluşturabiliriz. Hazırlayacağınız etkinliğe göre size kalmış bir durum. Ben text olarak duyu organlarının kısaca görevlerini yazacağım.

 • Öncelikle “T (Text-Yazı)” simgesine tıklıyorum.
 • Açılan pencerede “Text” alanına gerekli bilgiyi giriyorum. “Görmeyi Sağlar” diye yazalım. Alttaki “Select drop zones (Bırakma bölgesi seçin)” kısmında bunun sürüklenebileceği alanları işaretliyorum. Bu öğem tüm alanlara sürüklenebilir olsun istiyorum ve “Select All” diyerek tümünü seçiyorum.

 • Aşağıdaki “Infinite number of element instances (Sınırsız sayıda sürüklenebilir öğe oluştur)” seçeneğini işaretlersek aynı öğeyi sürüklesek de altından tükenmeden aynı öğeler çıkacaktır. Ama bu etkinlik için buna gerek yok. Morpakampüs vb. sitelerdeki etkinliklerde gördüğünüz Doğru/yanlış gibi etkinlikler yaparsanız eğer bunu işaretleyebilirsiniz.
 • “Done” diyerek bitiriyorum. Daha sonra bırakma bölgesine göre uygun bir boyut ve konum belirlemek için “Transform” simgesine tıklayarak ayarlarımı yapıyorum. Daha sonra aynılarından kopyala/yapıştır yaparak üzerlerinde düzenlemeler yapıyorum. Burada öğeleri görev alanında karışık yerleştiriniz çünkü etkinlik açıldığında bunlar burada ayarladığımız sıraya göre ekrana gelecektir.
 • Tüm bu işlemlerden sonra tekrardan bırakma bölgelerini sırayla açıyoruz ve buraya gelmesi gereken doğru öğeyi ya da öğeleri işaretliyoruz. Göz alanına->Görmemizi sağlar öğesini, Kulak alanına->duymamızı sağlar öğesini, Burun alanına-> Koku alır öğesini, Dil alanına -> Tat alır öğesini, Deri alanına -> Hisseder öğesini atayalım.

 • Görev alanında yerleşimleri de yaptıktan sonra “Overall Feedback (Genel geribildirim)” alanında alınacak puana (yüzde) karşılık verilecek dönütleri ekleyelim.

 • 0-49 puan arası: Çok çalışmalısın “Range ekle” diyelim
 • 50-74 puan arası: Çok iyi, tebrikler. “Range ekle” diyelim
 • 75-100 puan arası: Harikasın… olarak ekleyelim.
 • Sıra “Behavioural settings (Davranış Ayarları)” alanını özelleştirmeye geldi.

 • Enable "Retry" işaretleyerek tekrardan çözülebilir hale getirebiliriz.
 • Require user input before the solution can be viewed (Çözüm görüntülenmeden önce kullanıcı girişi gerektirin) işaretlenirse kullanıcı girişi yapılmadan doğru cevabı görüntülemeyecektir. Drupal, Wordpress, Moodle gibi kullanıcılı bir sisteminiz varsa o zaman öğrenci takibi için gerekli olabilir. Onun haricinde işaretsiz olması yararınıza.
 • Give one point for the whole task (Tüm görev için bir puan verin) işaretlenirse tüm yerler doğru doldurulursa öğrenci 1 puan alacaktır. İşaretlenmezse her sürükleme bölgesi için 1 puan verecektir. Örneğimizde 5 bırakma/sürükleme bölgesi olduğu için burayı işaretlemezsek öğrencimiz 5 puan, işaretlersek 1 puan alacaktır.
 • Apply penalties (Ceza uygula), Yanlış bırakma bölgelerine düşen öğeler için ceza uygulayın. Bu, aynı elemanlar birden fazla bırakma bölgesine bırakılabildiğinde veya yalnızca bir bırakma bölgesi varsa etkinleştirilmelidir. Bu etkinleştirilmezse, öğrenciler tüm öğeleri tüm bırakma bölgeleri ile eşleştirebilir ve her zaman tam bir puan alabilir. Burada tüm etkinliğe bir puan verirsek bir eşleşme bile yanlış olsa öğrenci 0 puan alır. Ama “Give one point for the whole task” işaretli değilse yapılan doğru eşleşme kadar puan alınacaktır.
 • “Enable score explanation (Puan açıklamasını etkinleştir)” etkinleştirilirse etkinlik tamamlanınca aşağıdaki “
 • “Background opacity for draggables (Sürüklenebilirler için arka plan şeffaflığı)” Bu alan ayarlanmışsa, tüm sürüklenebilir öğelerde ayarlanan opaklığı geçersiz kılar. Bu, 0 ile 100 arasında bir sayı olmalıdır; burada 0, tam şeffaflık ve 100, şeffaflık olmadığı anlamına gelir.
 • “Drop Zone Highlighting (Bırakma alanı vurgusu)” alanı “When dragging (sürüklerken)” seçilirse sürükleme sırasında bırakılabilir alanlar belirginleşir. “Always (daima)” seçili ise sürekli belirgin haldedir. “Never (asla)”
 • “Spacing for Auto-Align (in px) (Otomatik Hizalama için Aralık (piksel cinsinden)” buraya girilen değer Auto-Align etkinse öğeler arasında belirtilen piksel kadar boşluk bırakır.
 • Enable FullScreen (Tam ekran etkin)” seçilirse tam ekran moduna geçebilme etkin hale gelir.
 • “Show score points (Kazanılan puanları göster)” Her yanıt için kazanılan puanları gösterir. “Give one point for the whole task (Tüm görev için bir puan verin)” seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
 • “Show Title (Başlığı göster)” Başlığın görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırmamız gerekir. Başlık yalnızca özetlerde, istatistiklerde vb. Görüntülenecektir
 • “Text overrides and translations (Metin dilini çevir)” Türkçe seçilse bile bazı alanlar tam olarak Türkçeleştirilememekte. Tam çeviri için google translateten yardım alabilirsiniz.

 • “Save” diyerek etkinliğimizi oluşturuyoruz.
 • Sürükle ve bırak etkinlikleri tüm derslerde ve tüm konularda kullanılabilecek bir etkinliktir, eklemek istedikleriniz varsa yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili karşılaştığınız problemleri yorum olarak yazabilirsiniz...

Benzer Icerikler: 

Ders 8.H5P ile Drag The Words-Kelime Sürükleme Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

Ders 8.H5P ile Drag The Words-Kelime Sürükleme Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

Kullanıcıların kelimeleri cümlelerde bulunan boşluklara sürükleyeceği metin tabanlı içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir soru türü. Tüm derslerde kullanmak mümkündür.

Ders 7.H5P ile Arithmetic Quiz-Aritmetik İşlem Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

Ders 7.H5P ile Arithmetic Quiz-Aritmetik İşlem Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

Bu içerik türüyle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili otomatik sorular oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde bir bilinmeyenli denklemler de oluşturmak mümkün.

Ders 6.H5P ile Advent Calendar-Etkinlik Takvimi Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

H5P ile Advent Calendar-Etkinlik Takvimi Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

Advent Calendar (beta) (Takvim Uygulaması)

Ders 5.H5P ile Dialog Cards-Etkileşim Kartları Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

H5P ile Dialog Cards-Etkileşim Kartları Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerikler)

H5p.org kütüphanesinde göremeyebilirsiniz. Öncelikle kütüphanede olmayan içerik türlerini kütüphaneye nasıl ekleyeceğiz onu öğrenelim.

Ders 4.H5P ile Accordion İçerik Nasıl Oluşturulur (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerik Oluşturma)

H5P ile Accordion İçerik Nasıl Oluşturulur (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerik Oluşturma)

Bu içerik türünü kullanarak okuyuculara sunulan metin miktarını azaltabilirsiniz.

Ders 3.H5P ile FlashCads (Bilgi Kartı) Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerik Oluşturma)

H5P ile FlashCads (Bilgi Kartı) Oluşturma (Web 2.0 Araçlarıyla Etkileşimli İçerik Oluşturma)

Ücretsiz etkileşimli HTML5 bilgi kartları. Soru ve yanıtlarla eşleştirilmiş görüntülere sahip bir dizi şık bir bilgi kartı oluşturabilirsiniz.

Ders 2.H5P.org Sitesi Nasıl Kullanılır, Hesap Oluşturma, H5P Etkileşimli İçerik Oluşturmada İlk Adım

H5P.org Sitesi Nasıl Kullanılır, Hesap Oluşturma, H5P Etkileşimli İçerik Oluşturmada İlk Adım

Videomuzda H5P.org sitesine nasıl üye olunacağı, içerikleri nasıl oluşturmaya başlanacağı hakkında bilgi vermeye çalıştım.

Ders 1.H5P Tanıtımı - Web 2.0 Araçları ile Etkileşimli İçerikler Oluşturma

H5P Tanıtımı - Web 2.0 Araçları ile Etkileşimli İçerikler Oluşturma

WEB 2.0 ARAÇLARI ve ETKİLEŞİMLİ İÇERİKLER OLUŞTURMA

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.