Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Çalışma Kağıdı 2

Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
30 Adet Soru Var
Açıklama: 

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Çalışma Kağıdı 2
Kişilerin genotiplerini altlarına yazınız…
Boşluklara uygun kelimeleri yazınız….
Aşağıdakiierden hangisi kalıtsal bir hastalıktır?
A) Hemofili
B) Menenjit
C) Tifo
D) AİDS
( ) Down sendromu hücre bölünmesi sırasında meydana gelen bir hatadan kaynaklanır.
( ) Down Sendromlu kişilerde 46 yerine 45 kromozom bulunur.
( ) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin üretilememesi hastalığı Hemofili Hastalığıdır.
( ) Akraba evliliği yapacak kişiler idrar tahlili yaptırmalıdır.
( ) Akraba evliliğinin kalıtsal hastalıklar açısından sakıncası yoktur.
( ) Gen tedavisi ile hastalıklı genlerin dizilişleri normal genlerle değiştirilebilmektedir.
( ) Anne hamileyken ondan alınacak kan örneği ile bebeğinin genetik bir bozukluk taşıyıp taşımadığı tespit edilebilir.

❶Ailenizde anne-baba ve kardeşlerinizin GÖZ renklerini dikkate alarak aşağıya çaprazlamasını (veya tablo) yapınız…
❷Ailenizde anne-baba ve kardeşlerinizin SAÇ renklerini dikkate alarak aşağıya çaprazlamasını (veya tablo) yapınız…

Yeni yorum ekle

Sınavlar