Fen ve Teknoloji Sınıf 6. 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
26 Adet Soru Var
Ekler: 
Açıklama: 

1. Hücre  Doku  Organ  ……………………….  Organizma
2. İnsanlarda; sperm hücresi, yumurta hücresini yumurta kanalında döller. Döllenmiş yumurtaya ………………………. denir.
3. Vücudumuzda yaşantımızın belli dönemlerinde belirgin değişiklikler olur. Sivilcelerimiz ………………………. döneminde görülmeye başlar.
4. Bir cismin birim zamanda aldığı yola ………………………. denir.
5. Hareketli cisimler ………………………. denen enerjiye sahiptirler.

SORULAR
1-Organellerin bulunduğu kısım.
2-Çiçekte erkek üreme hücresini taşıyan ve tozlaşmada dişicik tepesine taşınan yapı.
3-İnsanda erkek üreme hücresi.
4-Başkalaşım geçiren bir hayvan.
5-Canlının canlılık özelliğini taşıyan en küçük yapı birimi.

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat
10 metre 10 saniye …………… metre/saniye
2000 metre 1 saat ………… kilometre/saat
…………. 5 dakika 3 metre/dakika
10 kilometre ………… 2 kilometre/saat

Aşağıdakilerden hangisi bir sürat(hız) birimi değildir?
A)m/s B)cm/dk C)km/h D)m/v

Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?
A)Büyümeye devam etme
B)Besin üretme
C) Tohum oluşturma
D) Su ve mineralleri kökten gövdeye iletme

Yukarıdaki canlıların tamamında bulu¬nan ortak hücresel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ribozom B) Hücre duvarı
C) Kloroplast D) Sentrozom

Batuhan, Göktuğ’un koşu çalışmasını seyrederken birden aklına ne kadar sürede ne kadar yol aldığını merak eder ve ölçüm yapmaya başlar. Ölçümlerinin sonucunda aşağıdaki tabloyu oluşturur. Bu tabloya göre Batuhan’ın “Alınan Yol – Zaman” grafiğini çiziniz….

Yol (m) Zaman (s)

0 m 0 s
2 m 1 s
4 m 2 s
6 m 3 s

Yeni yorum ekle

Sınavlar