Fen ve Teknoloji Sınıf 6. 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
30 Adet Soru Var
Ekler: 
Açıklama: 

A. Doğru Cümlelerin Sonuna (D), Yanlışlara (Y) koyunuz. (14 Puan) 1. Endoplazmik retikulum zardan aldığı besinleri hücrenin her yerine ileten kanallardır.( ) 2. Tohumların uygun ortam şartlarında büyüyüp, yeni bir bitki oluşturmasına tozlaşma denir.( ) 3. Hareketli cisimler hareket enerjisine sahiptir( ) 4. Kütle yer çekimine bağlı olarak değişir.( ) 5. Elmanın küflenmesi kimyasal değişimdir.( ) 6. Bir elektrik devresinde plastik tel kullanarak elektriğin daha iyi iletilmesini sağlayabiliriz.( ) 7. 70 km/saat hızla giden bir araç 2 saatte 140 km yol alır ( ). B. Aşağıdaki kelimeleri verilen cümlelerde uygun yerlere yerleştiriniz. (30 Puan) iletken, ohm, ampermetre, kırmızı ilik, çizgili kas, yassı, uyluk kemiği, dolaşım sistemi, saf madde, bileşik 1. Tuzlu su bir karışım, element ve …………… ise ……………lerdir. 2. Üzerinden elektrik akımı geçmesine izin veren maddelere …………… madde denir. 3. Kemikte kan hücrelerinin üretildiği yer ……………tır. 4. Vücudumuzda kalça ile diz arasında bulunan uzun kemiğe …………… denir. 5. Vücudumuzda hücrelere besin ve oksijeni taşıyıp oluşan artıkları toplayan sistem ……………dır. 6. Direncin birimi ……………dır. 7. İsteğimizle çalışan iskelet kası olarak adlandırılan kaslara …………… denir. 8. Bir elektrik devresinde elektrik akımını ölçmeye yarayan aletin adı ……………dır. 9. İnsanlarda kemik çeşitleri uzun kemik, kısa kemik, …………… kemik ve düzensiz şekilli kemiktir. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (4x14 = 40) Başarılar Dilerim Lokman BAŞ Fen ve Teknoloji Öğretmeni İNDİR: http://www.lokmanbas.net/sites/default/files/Sinif_6_2_Donem_1_Yazili_So...

Yeni yorum ekle

Sınavlar