Ders Notları

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Canlılığın Temeli Hücre

Kitap Kategori: 

Kazanımlar
1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta göz-lemleyerek çizer (BSB-1, 2, 3).
1.2. Hücrenin temel kısımlarınılevha, model üzerinde gös-tererek görevlerini açıklar.
1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasın-daki benzerlik ve farklılıklarılisteler (BSB–1, 2, 5, 6).
1.4. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özel-liklerini gösterdiğini vurgular.
1.5. Farklıtipte hücrelere örnekler verir.

Dengeli ve Sağlıklı Beslenme

Kitap Kategori: 

Kazanımlar:
1.6.Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar (BSB- 21).

Vücudun sağlıklı kalabilmesi, faaliyetlerini devam ettirebilmesi, büyüme ve gelişme dönemindeki bireylerin büyüme ve gelişmesini sürdürebilmesi için bu ihtiyaçları karşılayacak kadar besin tüketmesi gerekir. Ayrıca yapım, onarım faaliyetleri ve enerji ihtiyacının karşılanması için de besin alınmalıdır.

Vitaminler

Kitap Kategori: 

Vitaminler, vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Vitaminler A, B, C, D, E ve K gibi çeşitli isimler alırlar. Yediğimiz pek çok besinde vitamin bulunur. Her vitaminin vücutta ayrı bir önemi vardır.

Ayrıca vitaminler vücudun direncini arttırır, hastalıklara karşı korur. Sebze ve meyveler vitamin yönünden zengin yiyeceklerdir. Büyume ve gelişmede butun besinlerin olduğu gibi vitaminlerin de etkisi vardır.

Vücudumuzda temel olarak altı vitamin çeşidi bulunur. Aşağıdaki tabloda vitamin çeşitleri ve o vitaminler yönünden zengin besinlerin bazıları verilmiştir.

Yağlar

Kitap Kategori: 

Proteinler

Kitap Kategori: 

Besin İçerikleri ve Görevleri

Kitap Kategori: 

Besinler, elde ettiğimiz kaynaklara göre bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki bölüme ayrılır: Bitkisel ve hayvansal besinler.
Meyve ve sebzeler bitkisel; et, süt, yumurta, bal ve balık hayvansal besindir.

Yediğimiz her besinin vücudumuzdaki görevi farklıdır. Bazı besinler enerçi verirken bazıları vücudumuzun güçlenmesini sağlar. Bazı besinler ise vücudumuzdaki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Besinler içerdikleri maddelere göre beş grupta incelenir.

5. Sınıf - Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Kitap Kategori: 

Bu ünitede; sağlıklı ve dengeli beslenme, dişler ve diğer sindirim organları, boşaltımda görev yapan organlar, sigara ve alkolün zararları hakkında bilgi sahibi olacak; dengeli beslenmenin vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunu, sigara ve alkolün insan vücuduna verdiği zararların neler olduğunu kavrayacağız.

Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları

Kitap Kategori: 

Gazete, televizyon ve radyolarda hergün hava tahmin raporları yayınlanmaktadır. Eğer hava durumundan etkilenecek bir işimiz varsa hava tahmin raporlarını dikkatli
bir şekilde takip ederiz.
Özellikle mesleği hava şartlarından etkilenen kişiler (pilot, denizci, balıkçı, çiftçi, sürücü gibi) için havanın durumu çok önemlidir.
Hava şartları Dünya'nın Güneş ışınlarını alma durumuna ve havayı oluşturan maddelere göre değişir.

Geçmişten Gelen Misafirler: Fosiller

Kitap Kategori: 

Günümüzden milyonlarca yıl önce dünya üzerinde şimdikinden çok farklı canlılar yaşamaktaydı.

Bu canlıların zamanla nesilleri tükendi ve yok oldular.

Geçmişte yaşamış bazı canlıların vücutlarının et ve deri gibi yumuşak kısımları zaman içinde çürüyüp yok olurken, kabuk, diş, tırnak ve kemik gibi sert kısımları oluşan kayaçla  birlikte taşlaşır ve böylece fosil adı verilen canlı kalıntıları oluşur.

Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, bu bilim dalıyla uğraşan bilim insanlarına da paleontolog denir.

Sayfalar