Ders Notları

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

2.6. Değerlendirme Soruları

Kitap Kategori: 

2.6. Değerlendirme Soruları

 1. Aşağıdakilerden hangisi sunum kaygısına sebep olan etmenlerden değildir?
  1. Herkes bana bakıyor duygusu
  2. Kontrolü kaybetme korkusu
  3. Konunun ilgi çekici olması
  4. “Ne olacak?” sorusuna cevap verememe
 2. Aşağıdakilerden hangisi “kaygı bozukluğu”nda ortaya çıkan bilişsel belirtilerdendir?
  1. Endişe hâli
  2. Aniden ortaya çıkan korku hâli

2.5. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

Kitap Kategori: 

2.5. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

 • Sunum öncesi dinleyicileri tanıma
 • Muhtemel sorular hakkında önceden hazırlıklı olma
 • Sunuma zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanma
 • Kendini başarılı ve güçlü hissetme
 • Sakin olma ve kendine güvenme
 • Sunum öncesi aşırı yememek, içmemek ve uykusuz-yorgun olmamak

Sunum yapacak kişinin sunum kaygısını giderme konusunda yapabilecekleri ve dikkat etmesi gereken hususlara değinecek olursak;

2.4. Sunum Kaygısının Nedenleri

Kitap Kategori: 

2.4. Sunum Kaygısının Nedenleri

 • Öz güven eksikliği
 • Ne olacak sorusuna cevap verememe
 • Kontrolü kaybetme korkusu
 • Çatışma korkusu
 • Yedek plan eksikliği
 • Konunun çekici olmaması
 • Dikkat dağınıklığı
 • Herkes bana bakıyor duygusu
 • Acaba unutur muyum? düşüncesi                   

sunum kaygısına sebep olan etmenlerdir. Bunların olduğu ortamda başarılı bir sunum beklemek olası değildir.

2.3. Kaygı Bozukluğu

Kitap Kategori: 

2.3. Kaygı Bozukluğu

Kaygı bozukluğunun belirtileri 4 ana başlık altında incelenebilir.

Bunlar;

 • Bilişsel ( zihinsel),
 • Duygusal,
 • Davranışsal,
 • Fizyolojik belirtiler

olarak sıralanabilir. 

Kaygının ortaya çıkması beden üzerinde değişik tepkilerle görünür olabileceği gibi  gözle görülemediği halde vücutta yarattığı değişik etkiler sonuncunda da görünür hale gelebilir.

2.1. Kaygı

Kitap Kategori: 

2.1. Kaygı

Zaman zaman her insanın başına gelebilecek bir durumdur. Bu bir kaza esnasında , ani beklenmeyen bir durum karşısında, topluluk önünde konuşma sırasında bir anda ortaya çıkabilir. Kişi buna ruhsal ve bedensel olarak tepki verir. Ara sıra bu tepkiyi vermek her insan için normal sayılabilir. Böyle bir tepki oluşması kişinin iradesinin zayıf ve güçsüz olduğunu göstermez.

Ama bu durum;

1.7. Sunuş Mekanının Kontrolü

Kitap Kategori: 

1.7. Sunuş Mekanının Kontrolü

İster bir konferans salonunda kalabalık bir dinleyici topluluğuna, ister meslektaşlarınızdan oluşan küçük bir gruba konuşacak olun, sunuş yapacağınız mekanı önceden incelemeniz gerekir.

Konuşmalar genelde, birkaç biçimde gerçekleştirilir:

1.5.Amaçları Belirlemek

Kitap Kategori: 

1.5.Amaçları Belirlemek

Yapılacak konuşmanın dinleyicilerini tanıma aşamasından sonra sıra hedefinize gelmiştir. Nereye gittiğinizi, nereye varmak istediğinizi bilmelisiniz. Başka bir deyişle konuşmanızın amacı nedir? Amacı belirledikten sonra hangi yoldan gideceğinizi seçersiniz, ancak nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, nasıl davranacağınızı da bilemezsiniz.

1.4.Dinleyicilerin / Katılımcıların Tanımı

Kitap Kategori: 

1.4.Dinleyicilerin / Katılımcıların Tanımı

Sunum iletişime yönelik bir forumdur. İletişim süreci ise verici ile alıcı (konuşmacı ve dinleyici) arasındaki iki yönlü bir karşılıklı etkileşimdir. Bir sunuş sırasında konuşmacı ve dinleyici hem bilgi verici hem de bilgi alıcı olarak işlev görür. Dinleyicinin rolü pasif değildir. Sözlü ya da sözsüz olarak dinleyici sunuma etki eder. Bu nedenle bir sunum hazırlığı yapılırken, katılımcı listesini hazırlanacak ise katılımcıların toplantı konusu için doğru kişiler olduklarını denetleyiniz. Sunumun amacını, türünü gözden geçiriniz.

1.1. Sunum/Sunuş

Kitap Kategori: 

1.1. Sunum/Sunuş

Sunum esnasında kullandığımız sözcükler ve ses tonumuz kadar, beden dilimiz de önemli bir etki yaratmaktadır. Söylemek istediğimiz sözler beden diliyle dışa vurulur. İşte bu yüzden sözsüz iletişim kanalımızı da doğru kullanmamız gerekir.

Sunumunuzun içeriğini en etkin şekilde düzenlemek, sunumun kalitesini artıracak görsel ve destekleyici malzemeyi belirlemek, size gerekecek zamanı tahmin edebilmek ve sunmak sizin sorumluluğunuzdadır.

01-Sunum

Kitap Kategori: 

1. Sunum

Pek çok kişi aynı konuda sunum hazırlayabilir. Fakat sunumda eklenen görseller, sunumu yapan kişinin sunma biçimi ile farklılıklar ortaya çıkarır. Konumuzun özü de budur. Teknolojinin katkısı büyük olsa da etkili ve güzel konuşmanın tamamladığı sunumun yerini doldurmak zordur. Konuşma sadece bir yetenek değil beceri olarak da algılanmalı ve eğitimle geliştirilebileceği unutulmamalıdır.

Sayfalar