Ampulleri Seri Bağlayalım

Ampulleri Seri Bağlayalım
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deney/Etkinlik Güvenliği: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Du ve Ampul 2'şer adet olacak.

Ampulleri duylara takın. Bir bağlantı kablosu ile güç kaynağının pozitif kutbunu anahtara bağlayın. İkinci kablo ile anahtarın diğer ucunu duylardan birine bağlayın. Duyun diğer ucunu ampermetrenin pozitif kutbuna, ampermetrenin negatif ucunu da güç kaynağının negatif kutbuna bağlayın.
Güç kaynağını 3 volta çıkarın ve açın.
Anahtarı kapattığınızda ampermetrenin değerini okuyun ve aşağıdaki tabloya "1 ampul" sütununa yazın.
Voltmetrenin her iki kutbuna birer bağlantı kablosu takın. Bu kabloları duyun iki ucuna paralel bağlayın. Anahtarı yeniden kapattığınızda duyun iki ucu arasındaki potansiyel farkı (gerilim) değerini voltmetreden okuyun ve aşağıdaki tabloya "1 ampul" sütununa yazın.
İki ampulü ve ampermetreyi seri bağlayarak ampermetredeki değeri okuyun ve akım şiddeti değerini aşağıdaki tabloda "2 ampul" sütununa yazın.
Voltmetreyi her bir ampulün uçlarına ayrı ayrı bağlayın. Ampullerin uçları arasındaki gerilim değerleri değişti mi? Gerilim değerini aşağıdaki tabloda "2 ampul" sütununa yazın.
Voltmetreyi her bir ampulün uçlarına ayrı ayrı bağlayın. Ampullerin uçları arasındaki gerilim değerleri değişti mi? Gerilim değerini aşağıdaki tabloda "2 ampul" sütununa yazın.

Ampul Sayısı Gerilim (Volt) Akım Şiddeti (Amper)
1 Ampul    
2 Ampul    

 

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Ampuller devreye seri bağlandığında ampul sayısı arttıkça akım şiddeti azalır. Fakat iki ampulün de akımları aynı olur. Ampul sayısı arttıkça ampullerin uçları arasındaki gerilim değeri de azalır. Seri bağlı ampullerin uçları arasındaki gerilim değerlerinin toplamı güç kaynaoluşturduğu gerilim değerine eşittir.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.