Basit Bir Dinamometre Yapalım

Basit Bir Dinamometre Yapalım
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Kareli kâğıdın ortasına cetvelle düşey yönde düz bir doğru çizin.
Çizginin üzerine dört karede bir, yatay bir çizgiyle işaret koyun. Böylece dinamometrenin ölçeği hazır olmuş olacak.
Destek çubuğu bağlama parçasına takın.
Ölçek olarak kullanacağınız kâğıdı destek çubuğa yapıştırın.
Bağlama parçasını kâğıdın hemen üzerinde kalacak şekilde destek çubuğa geçirin. Çiviyi de bağlama parçasına takın.
Yayı çivinin ucuna takın. Ağırlık taşıyıcısını yaya takın.
Bağlama parçasını hareket ettirerek ağırlık taşıyıcısının en alt ucunu ölçek kâğıdının ilk yatay çizgisi hizasına gelecek şekilde ayarlayın.
Yaya 50 g'lık bir kütle koyun ve ağırlık taşıyıcısının alt ucunu ölçek kâğıdında işaretleyin.
Yaya 50 g'lık bir kütle daha koyun ve üzerinde 100 g varken ağırlık taşıyıcısının alt ucunu ölçek kâğıdında işaretleyin.
Yayın üzerindeki ağırlık 300 g oluncaya dek yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
Ölçek kâğıdını inceleyin. Her bir işaret arasındaki mesafe eşit mi?
Yayın ucundaki ağırlıkları kaldırın ve ağırlığını bilmediğiniz bir cismi ağırlık taşıyıcısına koyun. Ağırlığını ölçebildiniz mi?

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Esnek cisimler kuvvet uygulandığında şekil değiştirir ve kuvvet ortadan kalktığında yeniden eski şekillerini alır. Ağırlık taşıyıcısına hep aynı ağırlık eklendiğinde yay aynı miktarda uzayacaktır ve böylece eklenen ağırlığa duyarlı bir dinamometre için ölçek geliştirilmiş olacaktır.

Yorumlar

*********BENCE İYİ BİR SEÇİM DEĞİL TERCİ ETMEM******

Yeni yorum ekle