Stetoskop Yapalım

Stetoskop Yapalım
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Plastik Hortum (90 cm) ve Plastik Huni (3 Adet) olarak ayarlayınız...

Lastik hortumu otuzar santimetrelik 3 eşit parçaya ayırın.
Ayırdığınız 3 hortumu Y borusunun uçlarına geçirin.
Lastik balonu ortasına yakın kısmından keserek hunilerden birinin ağzına gerin.
Ağzına balon gerdirilmiş olan huniyi Y borusunun ana kolundan çıkan hortuma, diğer iki huniyi de Y borusunun dallarından çıkan hortumlara geçirin.
Y borusunun dallara ayrılmış kısımlarına geçirdiğiniz hunileri kulaklarınıza yaklaştırın.
Plastik huninin balon gerdirilmiş ağzını, arkadaşınızın göğsüne tutun.
Kalp atışlarını duymaya çalışın.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Bu deneyde hazırlanan düzenek basit bir dinleme aletidir. Kalp atışları huni içindeki havada dalgalar hâlinde yayılarak iletim yoluyla kulağımıza gelir. Doktorların kullandığı dinleme aleti (stetoskop) bu esasa dayanır.

Yeni yorum ekle