Dünya Çocuk Günü - Ekim İlk Pazartesi

-A A +A
Dünya Çocuk Günü - Ekim İlk Pazartesi

Dünya Çocuk Günü - Ekim Ayının İlk Pazartesi

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü dünyada ve ülkemizde DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ olarak kutlanır. 20 Ekim 1959 tarihinde, Birleşmiş Milletler Örgütü 'Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul ve ilan etmiştir.
Bu bildirgeye göre:
-Dünya üzerinde yaşayan tüm çocuklar daha iyi yaşamalıdır.
-Korunmalıdır.
-Eğitilmelidir.
-Engelli olan çocuklar, özel bakıma muhtaçtır.

Bunun için de önlemlerin alınması gerekir.
-Her çocuğun doğması ile birlikte bir ismi ve milliyeti olması gerekir.
-Çocuğa parasız ve zorunlu ilköğretim verilmesi zorunludur.
-Çocuk zulüm ve kötülüklere karşı korunmalıdır.
-Maddi ve manevi güvenlik içinde büyümesi için önemler alınmalıdır.
-Tüm çocuklar uluslararası kardeşlik ruhu ile yetiştirilmelidir.

Çocuk Hakları Bildirisi
Gelecek çocuklarındır. Çocuklar ne kadar iyi eğitilir, ne kadar sağlıklı kılınırlarsa, toplumumuz gelecekte o kadar güçlü olur. Onun için çocuklarımızın eğitimine, bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlıklı olmalarına önem veriyoruz.
Birleşmiş Milletler Örgütü, 1959 yılında 10 ülkeyi içeren Çocuk Hakları Bildirisini yayınladı. Bu ilkeler özetle şöyledir:
Her çocuk, hiçbir ayrıcalık gözetilmeksizin bu bildirideki haklardan yararlanmalıdır.
Çocuk, özel bir korunmadan yararlanmalıdır. Ona, düzgün, onurlu ve sağlıklı gelişim olanakları yasalar ve diğer araçlarla sağlanmalıdır.
Çocuk, doğduğu andan başlayarak bir ad sahibi olma ve vatandaşlık hakkı kazanmalıdır.
Çocuk, toplumsal bakımdan özürlüyse durumunun gerektirdiği özel tedavi, eğitim ve özeni görmelidir.
Çocuk, toplumsal güvenlikten yararlanmalıdır.
Çocuk, olanaklar ölçüsünde anne-babasının sevgi, anlayış, özen ve sorumluluğu altında, duygusal bir bağlılık, ahlaksal ve maddesel güvenlik ortamında, dengeli bir kişilik geliştirme olanağına sahip olmalıdır.
Bedensel, düşünsel ve toplumsal bakımdan özürlü olan çocuğa, durumunun gerektirdiği özel tedavi, eğitim ve özen gösterilmelidir.
Çocuk en azından ilköğretim düzeyinde, ücretsiz ve zorunlu bir eğitim almaya hak kazanmalıdır.
Çocuk savsaklamanın, zulmün ve sömürünün her türüne karşı korunmalıdır.
Çocuk; ırk, din ya da insanlar arasında ayrılık yaratan durumların gerektirdiği ilişki ve davranışlardan korunmalıdır. Çocuk, güç ve yeteneklerini, insanlığın hizmetine adayacak anlayış, sabır, evrensel barış, dostluk ve kardeşlik duygu ve düşüncesi içinde yetiştirilmelidir.
Çocuğa, eşit olanaklar temeline dayanan bir eğitim zorunludur.

Çocuk Haklarını Koruma Birliği
Dünyada ilk defa İsviçre'nin Cenevre kentinde dünya çocukları için 40 ülkenin temsilcileri bir toplantı yaparak "ÇOCUK HAKLARINI KORUMA BİRLİĞİ" adında bir birlik kurdular. Bu kuruluş, hazırladığı 7 maddelik "ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ" ni tüm dünyaya duyurdu. Çocukları Koruma Birliği her dört yılda bir toplantı yapmak üzere bir yönetim kurulu seçti. "Birleşmiş Milletler" kurulduktan sonra, çocukları koruma işi bu örgütün "UNICEF" adındaki koluna bırakıldı.

Günün Tarihçesi ve Önemi
İnsanın ve insan gücünün en büyük değer kazandığı 20. yüzyılda dünyamızın geleceğini hazırlayacak olan çocuklara, insanlık sevgisi, barışseverlik, doğayı koruma, geleceğe yönelik ekonomik ve teknolojik bilgiler kazandırma yolunda hızlı bir yarış başlatılmış, çocuğun en iyi şekilde yetiştirilmesi için gerekli çalışmalara, çok daha fazla önem verilmiştir. Yurdumuzda bu konuda çok güzel çalışmalar vardır. Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk ıslah evleri, ana okulları, ilkokullar, ilköğretim okulları, çocuk yuvaları, çocuk parkları ve bahçeleri, çocuk yurtları çocuk programları, çocuk kütüphaneleri örnek verebileceğimiz kuruluşlardır.

Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Bütün çocuklarımızın yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerine fırsat verecek eğitim imkan ve ortamlarını hazırlamak; beden, zihin, sosyal ve dil gelişimlerini sağlamak mecburiyetindeyiz. Düne nazaran daha geçerli bilgileri vermek, çağdaş eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak; üretici ve yaratıcı güçlerini, milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek; vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgilerini şuurlandırmak ve onları en iyi şekilde 2000'li yıllara hazırlamak zorundayız...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.