Fen Bilimleri Testine Ait Yeterlik Düzeyleri ve Tanımları

-A A +A

Blog Kategori: 

Fen Bilimleri Testine Ait Yeterlik Düzeyleri ve Tanımları

1. Temel Altı Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili bazı temel kavramların isimlerini bilir (Basit makineler, ölçüm aracı).
 • Kendi vücudu ile ilgili bazı olgular hakkında bilgi sahibidir (Model organ isimleri).
 • Bazı basit fiziksel olaylar hakkında bilgi sahibidir (Buzun erimesi, suyun kaynaması, gölün donması).
 • Basit doğa olaylarının isimlerini bilir (Kar, sel, deprem, yağmur).
 • Verilen basit grafik ve metinlerde yer alan bilgilerden (kavram, sayısal değer vb.) en az birini seçer.

2. Temel Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili bazı temel kavramların tanımını yapabilir.
 • Temel fen kavramları ile ilgili bazı şema/model ve şekilleri birbirinden ayırt edebilir.
 • Basit verilerle sunulan bilgileri karşılaştırabilir.
 • Bazı basit fiziksel olayların neden ve sonuçlarından en az birini belirleyebilir.
 • İnsan vücudu ile ilgili çoğu organ adlarını bilir.
 • Çoğu basit fiziksel olayların isimlerini bilir.
 • Temel güvenlik uyarı levhalarını tanıyabilir.
 • Verilen bir durumdan yola çıkarak günlük yaşamdan örnek verebilir.

3. Orta Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili bazı temel kavramların tanımını ifade edebilir, bazılarının işleyişini veya görevlerini bilir (Sel, heyelan, elektriklenme ile ilgili temel şeyleri bilir).
 • İnsan vücudu ile ilgili çoğu organın işleyişini açıklayabilir. (Vücuttaki sistemlerde bulunan temel organların görevlerini bilir.)
 • Çoğu basit fiziksel olayların işleyişini açıklayabilir.
 • Doğa olaylarının çoğunun adını bazılarının da işleyişini bilir.
 • Doğa olaylarının işleyişindeki değişimleri yorumlayabilir.
 • Birbirine yakın bilgiler arasında karşılaştırma yapabilir.
 • Basit verilerle oluşturulmuş tablo ve grafikleri yorumlayabilir.

4. Orta Üstü Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili anahtar kavramların tamamını tanımlar ve çoğunun işleyişi hakkında bilgi sahibidir (Örneğin, dolaşım nasıl gerçekleştiğini açıklar).
 • Bazı fen kavramlarını gündelik hayatta kullanabilir ve verilen araç gereçle deney yapabilir.
 • Günlük yaşamdaki bazı olgu ve doğa olaylarından elde ettiği kanıtları karşılaştırabilir (Sera etkisi-Karbon salınımı).
 • Fen kavramları arasında ilişki kurabilir (Canlıların çevre ile ilişkisi).
 • Günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin farkına varır, problemle ilgili veri toplar ve problemi çözebilecek uygun öneriler sunabilir.
 • Karmaşık bilgiler arasından çıkarımda bulunabilir.
 • Basit verilerle tablo oluşturabilir ve bu tablonun grafiklerini çizebilir.
 • Verilen verileri analiz eder ve günlük hayattaki bir duruma uygulayabilir.

5. İleri (Üst) Düzey

 • Bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyerek fenle ilgili olgu ve olayları açıklayabilecek kontrollü deneyler tasarlayabilir.
 • Günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümü için deney tasarlayabilir.
 • Konuyla ilgili hipotezleri karşılaştırarak hipotezi test etmek için en uygun yöntemi belirler, sonuçları değerlendirerek yorumlayabilir.
 • Fen kavramları arasında farklı ilişkiler kurarak yeni çıkarımlarda bulunabilir.
 • Fen ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilir.
 • Karmaşık ve ayırt ediciliği zor verileri karşılaştırır ve değerlendirerek yorumlar.
 • Karmaşık grafikleri çizebilir ve çizilmiş grafikleri yorumlayıp değerlendirebilir.

 

Fen Bilimleri Testi Yeterlik Düzeyleri

Fen Bilimleri Testi Yeterlik Düzeyleri

İlginizi Çekebilir: 

Sınavlar

Eğitim Bilimleri Ders Notları

Kategori: 

KPSS - Eğitim Bilimleri Ders Notları

Eğitimin Amacı Nedir?

Vehbi VAKKASOĞLU - Eğitim - İnsan

Eğitimin hedefi; meslek sahibi yapmak değil "İnsan" yetiştirmektir. Videoda konuyla ilgili önemli noktalara değinilmiştir. İyi seyirler...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.