Türkiye’de İlk Kez “Yükseköğretim Şurası” Düzenleniyor

-A A +A

Blog Kategori: 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ülkemizde ilk defa, yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK’e iletileceği “I. Yükseköğretim Şurası” yapılmasına yönelik bir çalışma başlattı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç imzasıyla, ilgili bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek olan Şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerinin yer aldığı bir yazı yollandı.

- Öncelik sırasına göre gündem oluşturma

Gönderilen yazıda Şuranın yükseköğretime dair “tasarım, taslak, entellektüel yaklaşım ve vizyonların, ideolojik temelli kısır tartışmaların” değil; kısa zamanda hayata geçirilebilecek ve sistemde hissedilebilir iyileştirmeleri tetikleyecek geniş mutabakatların filizleneceği bir zemin olmasının tercih edileceği belirtildi. Yükseköğretimle ilgili ele alınabilecek ve tartışılabilecek konuların çok olmasına karşılık, ülkemiz için öncelikli konu ve sorunlar arasından bir tercih yapılarak sınırlı sayıda konu başlığının ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının ve sonuç üretilmesinin gerektiği özellikle vurgulandı.

- Görüşülmesi planlanan ana başlıklar ve alt tartışma konuları

Yükseköğretim ile ilgili paydaşlara yazılan yazıda, Şurada “Yükseköğretimle ilgili güncel tartışmalar, insan kaynağı, kurumsal yapı, süreçler, kültür ve iklim gibi ana başlıklar altındaki; “yükseköğretimin organizasyonu ve yönetimi, yükseköğretime erişim ve dezavantajlı gruplar, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon, esneklik ve çeşitlilik, hesapverebilirlik ve şeffaflık, bilimsel özgürlük ve idari özerklik, eğitim/öğrenme ortamları ve yöntemleri, uzaktan eğitim ve dijital dönüşüm, açık bilim ve açık erişim, akademide liyakat ve ehliyet,  akademik liderlik, uluslararasılaşma, eğitim, araştırma, bilim ve meslek ahlakı” gibi pek çok alt başlıkta paydaşlar tarafından gündem konusu önerilebileceği belirtildi.

- Paydaşların önerisi alınıp askıya çıkarıldıktan sonra Şura gündemi belirlenecek

Gelen önerilerin tasnif edilip değerlendirilmesinin ardından, bu öneriler YÖK’ün internet sayfasında askıya çıkarılacak ve böylece yapılan öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda Şura gündemine nihai şekli verilecektir.

- Şura, Yeni YÖK’ün “yükseköğretimde katılımcılık” ilkesinin bir tezahürü

Gönderilen yazıda Yeni YÖK’ün, yükseköğretimle ilgili kendisine yasalarla verilen görev ve sorumlulukların bilincinde olduğu, “daimi tekamül” anlayışıyla, bir plan ve felsefi bakış içinde hareket ettiği vurgulanarak sistemin gelişmesine akademik ve idari açıdan liderlik etmeye çalıştığı ifade edildi.

Yeni YÖK’ün eğitim kurumlarının, topluma ait olduğu ve topluma hizmet için var olduğu düşüncesini benimsediğinden hareketle “yükseköğretimde yetki devri, gücün paylaşılması, birlikte yönetim” gibi kavramlara önem verildiği vurgulanarak buna dönük mevzuat düzenlemeleri ve yetki devri süreçlerinin sürdürüldüğü de hatırlatıldı.

- Şura, Türk Yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak

YÖK, son olarak yükseköğretimde geniş bir mutabakatla daha iyiyi arayan bir süreç olmasının arzu edildiği I. Yükseköğretim Şura’sının, aynı zamanda yükseköğretim tarihimizde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacağının altını çizdi ve paydaşların katkılarının Şuranın başarısı için çok önemli olduğunu belirterek tüm paydaşları bu sürece katkı sağlamaya çağırdı.

Şuraya katılım ve katkıları istenilen kurum ve kuruluşlar; üniversiteler, ilgili bakanlıklar, TBMM ilgili komisyon üyeleri, siyasi parti temsilcileri, TÜBA, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu, ÖSYM, Ulusal Ajans, YTB, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu gibi kurumlar, Sendikalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kurumları ve çeşitli seviyedeki başarılı öğrenciler.

- Şura Kasım ayında yapılacak

Yazı yazılan kurumlardan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar görüşlerini bildirmeleri istendi. Şura hazırlıkları paydaşlardan görüşlerin toplanmasıyla başlayacak. Toplanan bu görüşler tasnif edilerek “askıya çıkarılacak”. İlgili tüm tarafların ileteceği görüşler sonucunda Şuranın gündemi belirlenecek ve farklı oturumlarda gündem maddeleri tartışıldıktan sonra konulara ilişkin teklifler, değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için YÖK Genel Kurulu’na sunulacak.

İlginizi Çekebilir: 

TÜBİTAK Fen Lisesi

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Ülkemizin gelişmesine kritik katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarının yetiştirileceği TÜBİTAK Fen Lisesi kapılarını öğrencilerimize açıyor!

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Günlükler

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.