Bölüm 1: Hücre Ders Notu - Konu Özeti 1

-A A +A

Konu: 

Hücre

HÜCRE

Geçmişten Günümüze Hücre

Bilim insanları yıllar boyunca hücre ile ilgili çalışmalar yaptılar, çalışmalarını birbirleriyle paylaştılar ve hücre ile ilgili bilinenler her geçen gün arttı. Hücre ve mikroskop alanlarında kilometre taşı sayılan çalışmalar kronolojik sırasıyla şu şekildedir:

Yıl Bilim İnsanı Çalışma
1590 Zacharias Janssen Janssen, mercek düzeneklerinden meydana gelen ilk mikroskobu icat etti.
1665 Robert Hooke Hooke, mikroskop altında incelediği şişe mantarı kesitindeki gözeneklere "hücre" ismini verdi.
1674 Antonie van Leeuwenhoek Leefjwenhoek, havuz suyundan aldığı örneği inceleyerek canlı hücre gözlemleyen ilk bilim insanı oldu.
1831 Robert Brown Brown, hücrenin keşfinden yaklaşık 200 yıl sonra hücre çekirdeğini keşfetti.
1838 1839 Matthias Schleiden & Theodor Schwann Bitkilerin ve hayvanların hücrelerden oluştuğunu savunan Schleiden ve Schwann, hücre teorisinin temelini oluşturan;
  • Bütün canlı organizmalar bir veya daha fazla hücreden oluşur.
  • Hücreler canlıların en küçük yapı taşıdır, görüşlerini ortaya koydular.
1855 Rudolf Virchow Virchow, mikroskop altında hücre bölünmesini gözlemleyerek hücre teorisine;
  • Bütün hücreler var olan hücrelerden oluşur. maddesini ekledi.

1800’lü yılların ortalarına doğru bir grup bilim insanı, yapılan tüm çalışmalar sonucunda günümüzde hücre teorisi olarak bilinen teoriyi ortaya attılar.

Hücre teorisine göre,

  1. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
  2. Hücre, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir.
  3. Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi ile oluşur.

Hücre

Soğan zarı ve ağız içinden alınan örnek mikroskop ile incelendiğinde birbirine benzer küçük yapılardan oluştuğu görülür. Hücre adı verilen bu yapılar, canlıların canlılık özelliği taşıyan en küçük birimleridir. Hücreler, dikkatli bir şekilde incelendiğinde ise bazı kısımların ortak olduğu görülür. Bu kısımlar hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma olarak adlandırılır.

Hücrenin Kısımları

Hücrenin Kısımları

Hücre Zarı

Hücreyi dıştan sarar. Seçici ve geçirgen yapısı sayesinde hücrenin içi ile dışı arasındaki madde alışverişini kontrol eder.

Hücre Çekirdeği

Hücre çekirdeğinde, o hücrenin yapısının nasıl olacağı ve faaliyetlerini nasıl yürüteceğinin yazılı olduğu tarifler kitabı yani DNA yer alır. Boyumuzdan göz rengimize, kan grubumuzdan
ten rengimize kadar pek çok genetik özelliğimiz, gen adı verilen DNA parçalarında yazılıdır. DNA, çekirdeğin içine sığabilmek için bazı özel proteinlerle bir araya gelerek birbiri üstüne katlanır ve dolanmış bir ip yığınını andırır. Bu dolanmış ip yığınının içinde kromozomlar ayırt edilemez hâldedir. Hücre bölünmeye karar verince, birbirinin aynısı iki DNA kopyası meydana gelir. Ardından, DNA içeren ip yığını kısalıp kalınlaşarak yoğunlaşır ve artık ayırt edilebilecek hâldeki X harfine benzeyen kromozomlara dönüşür.

Hücre - Çekirdek - Kromozom - DNA - Gen

Hücre - Çekirdek - Kromozom - DNA - Gen

Sitoplazma

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran saydam ve yarı akışkan maddedir. Beslenme, solunum ve boşaltım gibi yaşamsal olaylar sitoplazma içinde bulunan yapılarda gerçekleşir. Bu yapılara organel adı verilir. Ribozom, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, mitokondri, lizozom, sentriyoller, koful ve kloroplast sitoplazmada bulunan organellerdendir.

Ribozom: Hücrede protein üretiminde görevli olan organeldir.

Endoplazmik Retikulum: Hücre zarı ile çekirdek arasına yayılmıştır. Hücre içindeki madde iletiminden sorumludur.

Golgi Cisimciği: Hücredeki salgı maddelerinin oluşumundan ve kesecikler hâlinde paketlenmesinden sorumlu organeldir.

Mitokondri: Hücredeki besin ve oksijeni kullanarak enerji üretir. Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerdeki mitokondri sayısı da fazladır.

Lizozom: Sindirimden sorumlu organeldir. Hücredeki büyük yapılı besinler lizozomlar tarafından hücrenin kullanabileceği küçük parçalara ayrılır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda lizozomun sadece hayvan hücrelerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bitki hücrelerinde ise lizozom ile benzer görevleri olan yapılar bulunmaktadır.

Sentriyoller: Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesinde görevli organellerdir.

Koful: Hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunan, genellikle besinleri ve atıkları depolayan organeldir. Bitki hücrelerindeki kofullar büyük ve az sayıda iken hayvan hücrelerindeki kofullar küçük ve çok sayıdadır.

Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunur. Bitkilere yeşil rengini veren organel kloroplasttır. Kloroplastlar güneş ışığı yardımıyla besin ve oksijen üretilmesinde yani fotosentezde
görevlidir.

Hücre duvarı: Bitki hücrelerinde, hücre zarının dışında bulunan ve hücreyi koruyan cansız katmandır. Hücre duvarı bitkilerin dayanıklı olmasını sağlar. Hayvan hücrelerinde bulunmaz.

Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Bitki Hücresi

Bitki Hücresi ve Organelleri

Hayvan Hücresi ve Organelleri

Hayvan Hücresi ve Organelleri

Hücre zarı, endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, golgi cisimciği ve çekirdek hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde ortak olan yapılardır. Ancak bunların yanı sıra sadece bitki hücrelerinde ve sadece hayvan hücrelerinde bulunan hücresel yapılar da vardır. Örneğin, hücre duvarı ve kloroplast sadece bitki hücresinde bulunurken sentriyoller sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Ayrıca bitki ve hayvan hücresi şekil olarak da farklılık gösterir. Bitki hücresi köşeli iken hayvan hücresi yuvarlaktır.Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar
Bitki Hücresi Hayvan Hücresi
Hücre duvarı vardır. Hücre duvarı yoktur.
Kofullar büyüktür ve sayıları azdır. Kofullar küçüktür ve sayıları fazladır.
Kloroplast vardır. Kloroplast yoktur.
Şekli köşelidir. Şekli yuvarlaktır.
Sentriyoller bulunmaz.
Hücre bölünmesi sitoplazmada bulunan yapılar tarafından gerçekleşir.
Hücre bölünmesinden sorumlu sentriyoller bulunur.

Hücreden Organizmaya

Vücudumuzdaki hücreler değişik yapıları oluşturmak ve görevlerini yerine getirmek üzere özelleşerek dokuları; yapı ve işlevleri birbirini tamamlayan dokular ise bir araya gelerek organları meydana getirir. Belirli bir görevi yapan organlar ise bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Farklı yaşamsal işlevleri yerine getiren sistemler de bir araya gelerek canlı organizmayı oluşturur. Çok hücreli canlılarda görülen bu uyum ve düzene hücresel organizasyon adı verilir.

Yapı olarak küçükten büyüğe doğru sıralarsak: Hücre < Doku < Organ < Sistem < Organizma şeklinde olur.

Hücreden Organizmaya

Hücreden Organizmaya


Sınav KONUYLA İLGİLİ KAZANIM SORULARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kaynak: EBA

Ekler
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Hücre ve Mikroskop Alanındaki Gelişmeler

Bilim insanları yıllar boyunca hücre ile ilgili çalışmalar yaptılar, çalışmalarını birbirleriyle paylaştılar ve hücre ile ilgili bilinenler her geçen gün arttı. Bunu tarih şeridinde aşağıdaki etkileşimli içerikteki gibi gösterebiliriz.

Bitki Hücresindeki Organellerini Tanıyalım

Bitki hücrelesindeki organellerin öğretilmesi amacıyla hazırlamış olduğum etkileşimli içerik.

Hayvan Hücresindeki Organellerini Tanıyalım

Hayvan hücresinde bulunan organellerin özelliklerinin öğretilmesi amacıyla hazırladığım etkileşimsel içerik.

Geçmişten Günümüze Hücre

Bilim insanları yıllar boyunca hücre ile ilgili çalışmalar yaptılar, çalışmalarını birbirleriyle paylaştılar ve hücre ile ilgili bilinenler her geçen gün arttı. Hücre ve mikroskop alanlarında kilometre taşı sayılan çalışmalar kronolojik sırasıyla aşağıda gösterilmiştir.

8. Sınıf - Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

Kategori: 

8. Sınıf - Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesi Ders Notları

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Çalışma Kağıdı 2

Soru Sayısı: 

30 Adet Soru Var

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Çalışma Kağıdı 1

Soru Sayısı: 

18 Adet Soru Var

Canlılığın Temeli Hücre

Kategori: 

Kazanımlar
1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta göz-lemleyerek çizer (BSB-1, 2, 3).
1.2. Hücrenin temel kısımlarınılevha, model üzerinde gös-tererek görevlerini açıklar.
1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasın-daki benzerlik ve farklılıklarılisteler (BSB–1, 2, 5, 6).
1.4. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özel-liklerini gösterdiğini vurgular.

Hücre Hakkında Bilgiler - Video

Hücreyle ilgili güzel bir video. Görüntülü Fen ve Teknoloji CD'lerinden bir kesit.

Hücreler Hakkında - Biliyor musunuz?

Hücre hakkında bazı bilgilerin bulunduğu flash gösteriyi izlemek ve indirmek içinse alttaki resimleri kullanabilirsiniz...

Hücre İle İlgili Terim Bulmaca

Kategori: 

Hücre ile ilgili terimleri bir bulmaca ile öğrencilere göstermek için hazırladığım bulmaca etkinliği...

Zipli dosya içerisinde xlsm dosyası (Makrolu Excel Dosyası) vardır. Makro içerdiği için güvenlik sorusu ile karşılaşabilirsiniz. Yine bir virüs taramadan geçirmeyi unutmayınız...

Canlılığın Temeli:Hücre (Doğru Yanlış Soruları)

Canlılığın Temeli:Hücre ile ilgili doğru yanlış soruları.

Teste başlamak için aşağıdaki START QUIZ düğmesini tıklayınız. (Üyelik gerektirir...)

Sorular18
Kaç defa çözülebilirSınırsız
GeçerlilikHer zaman
Geriye dönmeSerbest
Sınav Başlat

Canlılığın Temeli:Hücre (Çoktan Seçmeli)

Canlılığın Temeli:Hücre konusu test (çoktan seçmeli) sorular...

Sorular7
Kaç defa çözülebilirSınırsız
GeçerlilikHer zaman
Geriye dönmeSerbest
Sınav Başlat

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.