2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

-A A +A

Doküman Kategori: 

Yazılı Sırası: 

Soru Sayısı: 

33 Adet Soru Var

Açıklama: 

Test (çoktan seçmeli), boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularından oluşan; 8.Sınıf 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Koçak Ortaokulu Fen Bilimleri Dersi 8A Sınıfı 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
Adınız Soyadınız:                        No:                Puan:
A. Doğru-Yanlış Soruları. Cümlenin başındaki paranteze cümle doğru ise D yanlış ise Y yazınız (1x10=10 P)
1.      (    ) Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken aynı zamanda Güney Yarım Küre’de kış yaşanır.
2.      (    ) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.
3.      (    ) Dar bir alanda, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olayları hava durumunu ifade eder.
4.      (    ) İnsan ve kedinin DNA’sında aynı tür organik bazlar bulunur.
5.      (    ) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.
6.      (    ) Kromozom sayısı ne kadar fazla ise canlı o kadar çok gelişmiş demektir.
7.      (    ) Adaptasyon kalıtsaldır.
8.      (    ) Sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir.
9.      (    ) Deniz içinde dibe daldıkça basınç azalır.
10.    (    ) Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.
B. Boşluk Doldurma Soruları. Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere yazınız. (2x10=20 P)
iş / enerji | pozitif | artar | Ametaller | derinlik | klimatolog (iklim bilimci) | azalır | kuvvet / yol | fiziksel | meteorolog | Mendel | Metaller | hacim | nötr | Einstein | madde döngüsü | kimyasal
11.    İklim alanında çalışan bilim insanlarına ............................................... denir.
12.       ………. isimli bilim insanı bezelyelerle yaptığı çalışmalarla genetiğin temelini atmıştır.
13.    Sıvıların basıncı ……………………….…… arttıkça artar.
14.    Katı bir cismin temas yüzey artırılırsa yaptığı basınç .............................
15.    Odunun yanması olayı ................. değişime örnek olarak gösterilebilir.
16.    ……………….elektriği ve ısıyı iyi iletirler.
17.    Sürtünmelerin önemsenmediği bir hareketli makara düzeneğinde .................................. dan kazanç ............................. dan kayıp vardır.
18.    Yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için bazı maddelerin geri kazanılması ................................. sayesinde gerçekleşir.
19.    Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimlere ....................... cisim denir.
 
C. Test Soruları. (14x5=70 P)
20.    Açık hava basıncı, atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç, içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etki eder.
Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyin aşamaları şöyledir:
• İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliyor.
• Deliği parmağı ile kapatarak içini su ile doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemliyor. (Şekil I)
• Şişenin kapağını kapatıyor ve kısa bir süre sonra suyun akmadığını gözlemliyor. (Şekil II)
 
Bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir.
B) Şekil II’de şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir.
C) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız açık hava basıncı etkilidir.
D) Şekil II’de şişe içinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir.
________________________________________
21.    Ahmet pH kağıdı ile yaptığı ölçümlerde X, Y, Z ve T çözeltileri için şu değerleri buluyor.
    X:6 ; Y:5 ; Z:13 ; T:1
 Buna göre, Ahmet aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
A) X, kuvvetli bir bazdır
B) Z, çözeltisinde OH- iyonu H+ dan fazladır
C) Y, zayıf asittir
D) T, kuvvetli bir asittir
________________________________________

22.    İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.
 
Sıvıların son sıcaklıkları arasındaki ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z sıvılarının öz ısıları arasındaki ilişki hangi seçenekte verilmiştir?
A) X > Y > Z    B) Z > X > Y    C) Y > Z > X    D) Y > X > Z
23.    Basit makinelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir vida, gerçekte bir eğik düzlemdir.
B) El arabası, desteği uçta olan kaldıraçlara örnektir.
C) Bir basit makine ile aynı anda hem kuvvet hem de yoldan kazanç sağlanamaz.
D) Basit makineler işten kazanç sağlar.
24.     Aşağıda verilen basit makinelerin hangisinin çalışma prensibi, yukarıdaki kaldıraç tipinin çalışma prensibi ile aynı değildir?
A) Pense    B) Cımbız   C) Makas D) Taşı Kaldıran Kaldıraç
25.    
Yukarıdaki eğik düzlemdeki özdeş cisimler dengede durmaktadır. Buna göre;
I. Düzenekte kuvvetten kazanç sağlanmıştır.
II. Makara kuvvetten kazanç, yoldan kayıp oluşmasını sağlamıştır.
III. Düzenek sayesinde enerjiden kazanç sağlanmıştır.
bilgilerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I     B) I ve II       C) I ve III      D) II ve III
26.    
Yukarıda karışık olarak verilmiş canlılar ile bir besin zinciri oluşturmak istendiğinde bu canlılar doğru olarak nasıl sıralanmalıdır?
A) Atmaca → Yılan → Tırtıl → Kurbağa → Yaprak
B) Yaprak → Tırtıl → Kurbağa → Yılan → Atmaca
C) Kurbağa → Tırtıl → Yılan → Atmaca → Yaprak
D) Yaprak → Atmaca → Kurbağa → Tırtıl → Yılan
________________________________________
27.    
Şemada karasal ekosistemde yer alan bir besin ağı verilmiştir.
Bu besin ağıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Bir canlı sadece bir besin zincirinde yer alabilir.
B) Besin zincirinde yer alan II. dereceden tüketiciler bitkiler ile beslenir.
C) Ayrıştırıcılar besin ağında madde döngülerinin gerçekleşmesi için önemlidir.
D) Üreticilerin sayısındaki artış I. dereceden tüketicileri olumsuz etkiler.
________________________________________
28.    
Yukarıdaki grafikte bir bireyin çeşitli olaylar sırasında harcadığı enerji miktarları verilmiştir.
Bu grafiğe göre,
1. Canlılar uyku sırasında enerjiye ihtiyaç duyarlar.
2. İhtiyaç duyulan enerji miktarı her olay için farklıdır.
3. En fazla enerji spor için harcanmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) 1 ve 2    B) 1 ve 3
C) 2 ve 3    D) 1, 2 ve 3
________________________________________
29.    
Yukarıdaki şekli tahtaya çizerek sunum yapan bir öğrenci, hangi ifadeyi kullanırsa yanlış bilgi vermiş olur?
A) Canlılar havadaki azotu doğrudan kullanırlar.
B) Tahtada asılı olan şema, doğadaki azot döngüsüdür.
C) Ayrıştırıcı canlılar, canlı atıklarını ayrıştırarak yapılarındaki azotu açığa çıkarır.
D) Azotlu bileşikler, canlıların oluşturduğu atıklar ve canlıların ölmesi ile toprağın yapısına geçer.
 
Koçak Ortaokulu Fen Bilimleri Dersi 8A Sınıfı 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
Adınız Soyadınız:                        No:                Puan:
 
30.    Şekilde gördüğünüz gibi negatif (-) yüklü bir elektroskoba pozitif (+) yüklü bir K cismi dokunduruluyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenemez?
A) Elektroskobun yapraklan biraz kapanabilir
B) Elektroskobun yapraklan tamamen kapanabilir
C) Elektroskobun yapraklan önce kapanıp sonra bir miktar açılabilir
D) Elektroskobun yaprakları biraz açılır.
________________________________________
31.    
Şekildeki sistemde iletken kürelerden K ve M küreleri nötr, L küresi ise negatif yüklü durumdadır. Sistemde K küresi önce L küresine daha sonra M küresine dokundurulup ayrılmaktadır.
Buna göre, son durumda kürelerin yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
     K    L    M
1.    Nötr    Nötr    Nötr
2.    Nötr    Negatif    Nötr
3.    Negatif    Negatif    Negatif
4.    Negatif    Nötr    Nötr
A) 1. Durum
B) 2. Durum
C) 3. Durum
D) 4. Durum
________________________________________
32.    İletken K ve L küreleri bir iple asıldıklarında yanda gördüğünüz gibi dengede kalmaktadır (1. durum). L küresi iletken M küresi ile yan yana asıldığında ise küreler 2. durumdaki konumu almaktadır. K küresinin pozitif yüklü olduğu bilindiğine göre L ve M kürelerinin yük durumları aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir?

A) L (-) M(+)
B) L (+) M(+)
C) L (+) M(-)
D) L (-) M(-)

33.    
Negatif yüklü K küresi, 1. şekildeki gibi iletken telle toprağa bağlı metal A küresine yaklaştırılıyor. Pozitif yüklü L küresi, iletken telle toprağa bağlı metal B küresine 2. şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre;
I. A küresinden toprağa “-” yükler gider.
II. B küresinden toprağa “+” yükler gider.
III. B küresinin toprak bağlantısı kesilip L küresi uzaklaştırılırsa B küresi negatif yüklenir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
________________________________________

Başarılar dilerim…
Lokman BAŞ (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Sepette Toplam: 33 adet soru var. 1 ile 33 arası kayıtlar gösteriliyor...
KazanimSorulari.com © Lokman Baş
8.Sınıf 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
CEVAP ANAHTARI
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: YANLIŞ
CEVAP: YANLIŞ
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: YANLIŞ
CEVAP: DOĞRU
CEVAP: klimatolog (iklim bilimci)
CEVAP: Mendel
CEVAP: derinlik
CEVAP: azalır
CEVAP: kimyasal
CEVAP: Metaller
CEVAP: kuvvet / yol
CEVAP: madde döngüsü
CEVAP: nötr
DOĞRU CEVAP: B
DOĞRU CEVAP: A
DOĞRU CEVAP: D
DOĞRU CEVAP: D
DOĞRU CEVAP: B
DOĞRU CEVAP: A
DOĞRU CEVAP: B
DOĞRU CEVAP: D
DOĞRU CEVAP: D
DOĞRU CEVAP: A
DOĞRU CEVAP: D
DOĞRU CEVAP: C
DOĞRU CEVAP: C
DOĞRU CEVAP: C
________________________________________
Sepette Toplam: 33 adet soru var. 1 ile 33 arası kayıtlar gösteriliyor...
KazanimSorulari.com © Lokman Baş

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Sonuçları görmek için UYGULA butonuna tıklayınız.

Başlık Kategori
2019-2020 8.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 5.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 6.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 5.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.