2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

-A A +A

Doküman Kategori: 

Yazılı Sırası: 

Soru Sayısı: 

35 Adet Soru Var

Açıklama: 

Test (çoktan seçmeli), boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularından oluşan; 7.Sınıf 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Koçak Ortaokulu Fen Bilimleri Dersi 7A Sınıfı 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
Adınız Soyadınız:                        No:                Puan:
A. Doğru-Yanlış Soruları. Cümlenin başındaki paranteze cümle doğru ise D yanlış ise Y yazınız (2x11=22 P)
1.    (    ) Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar gerçekleşmiştir.
2.    (    ) Teleskop kullanmak için hava ve ışık kirliliğinin olmadığı yerler tercih edilmelidir.
3.    (    ) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
4.    (    ) Hücre çeperi maddelerin hayvan hücresine geçişini sağlar.
5.    (    ) İnsanda mitoz bölünme sadece bebeklikten çocukluğa geçişte görülür.
6.    (    ) Mayoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşir.
7.    (    ) Bir cismin ağırlığı her yerde aynıdır.
8.    (    ) Fiziksel anlamda işin olabilmesi için bir cisme kuvvetin uygulanması yeterlidir.
9.    (    ) Saf maddeler basit fiziksel yollarla kendini oluşturan daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
10.    (    ) Yeryüzünün ısınmasını sağlayan güneş ışınlarıdır.
11.    (    ) Anne adayları sürekli yemek yiyerek bebeğin beslenmesini sağlamalıdır.
B. Boşluk Doldurma Soruları. Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere yazınız. (2x9=18 P)

başkalaşım | Democritus | değişim | yüksekliğine | yer çekimi kuvveti | Çukur | artar | bileşik | Dalton | sürtünme kuvveti | atom | Beyaz | hızına | molekül | azalır | tümsek | siyah
12.    Bir cisme yer tarafından uygulanan kuvvete      …………………………………………………..  denir.
13.    Çekim potansiyel enerjisi, cismin .................................................. ve ağırlığına bağlıdır.
14.    Paraşütün genişliği artarsa hava direnci de ..................................................
15.    Milattan önce atom kavramından ilk bahseden kişi kimdir? ...............................
16.    Bir maddeyi oluşturan ve bu maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığına .................................................. denir.
17.    Bazı atomlar, gruplar hâlinde birbirine bağlanarak ........................ adı verilen daha büyük yapıları oluşturur.
18.    ................................................... ışık tüm ışık renklerinin bileşiminden oluşur.
19.    ................................................... ayna diş hekimlerinin mayene sırasında kullandığı ayna türüdür.
20.    Kelebek, kurbağa gibi hayvanlar ...............................................geçirirler.
C. Test Soruları. (15x4=60 P)
 
21.    Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerjinin değişimi yoktur?
A) Yerden alınarak masaya konan kitap
B) Yatay yolda hızla giden otomobil
C) Uçaktan atlayan paraşütçü
D) Zirveye tırmanan dağcı
________________________________________

22.    1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Petrol ürünlerini kullanmanın zararlarını
B) Petrolün plastik yapımında kullanıldığını
C) Kağıtların ağaçtan yapıldığını
D) Geri dönüşümün, kaynakların etkili kullanılması açısından önemini
23.    İnşaat için getirtilen bir kamyon kumun içerisinde büyük tanecikli çakılların olduğu farkediliyor. Bu çakıllar ile kum tanelerinin birbirinden ayrılması için uygulanabilecek en uygun ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yüzdürme yöntemiyle karışımın ayrılması
B) Kum eleğiyle karışımın elenerek ayrılması
C) Buharlaştırma yöntemiyle ayrılması
D) Süzgeç kağıdından geçirilerek karışımın ayrılması
24.    Özellikleri farklı olduğu bilinen ortamlarda ışınların izledikleri yollar aşağıda verilmiştir.
 
Buna göre bir ışın verilen durumlardan hangisindeki yolu kesinlikle takip edemez?
A) I.        B) II.        C) III.        D) IV.
25.    
Şekildeki K, L ve M aynaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) K, L ve M küresel aynalardır.
B) K, düz ayna olup spor salonlarında kullanılır.
C) L, tümsek aynadır ve yüzeyi, bir metal kaşığın dışına benzer.
D) M, makyaj aynalarında kullanılan çukur aynadır.
26.    Aşağıdakilerden hangisi insanlarda embriyonun tutunup doğuma kadar geliştiği ortamdır?
A) Testis    B) Yumurtalık   C) Yumurta kanalı    D) Döl yatağı
27.    Aşağıdakilerden hangisi ile sperm arasında , yumurta-yumurtalık arasındaki gibi bir ilişki vardır?
A) Döl yatağı       B) Yumurtalık    C) Testis     D) Penis
28.    Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?
A) Büyümeye devam etme    B) Besin üretme
C) Tohum oluşturma       D) Su ve mineralleri gövdeye iletme
29.    Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Işık    B) Su        C) Isı        D) Hava
30.    Kuşlarda döllenme nerede gerçekleşmektedir?
A) Dış ortamda        B) Suda
C) Dişi canlının içinde        D) Embriyo döneminde
31.     Yanda yer alan devredeki ampullerin parlaklığının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) L>K>M        B) M=L>K
C) K>L= M        D) K=L=M
32.    Aşağıdaki devrelerden hangisinde ampullerin tamamı seri olarak bağlanmıştır?
A)    B)  
C)    D)  

 

 

33.    Özdeş ampullerden oluşan, şekildeki devrede M ampulü patlarsa K ve L ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir?

A) K-Artar.  L-Değişmez.
B) K-Değişmez. L-Değişmez.
C) K-Azalır. L-Azalır.
D) K-Artar.  L-Artar.
________________________________________
34.    Aşağıdaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir. Buna göre ampullerin parlaklıkları ile ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?

A) L > M
B) K = L
C) M > K
D) M = N

________________________________________
35.    
Yandaki elektrik devresinde X anahtarı açık iken 1, 2 ve 3 numaralı ampuller ışık vermektedir. X anahtarı kapatıldığında meydana gelecek değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 numaralı ampulün parlaklığı artar.
B) 2 numaralı ampul söner.
C) 3 numaralı ampulün parlaklığı değişmez.
D) Kısa devre olmuştur.
Başarılar dilerim. (Lokman BAŞ – Fen Bilimleri Öğretmeni)
 
Sepette Toplam: 35 adet soru var. 1 ile 35 arası kayıtlar gösteriliyor...
KazanimSorulari.com © Lokman Baş

CEVAP ANAHTARI

1.    CEVAP: DOĞRU
2.    CEVAP: DOĞRU
3.    CEVAP: YANLIŞ
4.    CEVAP: YANLIŞ
5.    CEVAP: YANLIŞ
6.    CEVAP: YANLIŞ
7.    CEVAP: YANLIŞ
8.    CEVAP: YANLIŞ
9.    CEVAP: DOĞRU
10.    CEVAP: DOĞRU
11.    CEVAP: YANLIŞ
12.    CEVAP: yer çekimi kuvveti
13.    CEVAP: yüksekliğine / konumuna
14.    CEVAP: artar
15.    CEVAP: Democritus
16.    CEVAP: atom
17.    CEVAP: molekül
18.    CEVAP: Beyaz
19.    CEVAP: Çukur
20.    CEVAP: başkalaşım
21.    DOĞRU CEVAP: B
22.    DOĞRU CEVAP: D
23.    DOĞRU CEVAP: B
24.    DOĞRU CEVAP: B
25.    DOĞRU CEVAP: B
26.    DOĞRU CEVAP: D
27.    DOĞRU CEVAP: C
28.    DOĞRU CEVAP: C
29.    DOĞRU CEVAP: A
30.    DOĞRU CEVAP: C
31.    DOĞRU CEVAP: C
32.    DOĞRU CEVAP: C
33.    DOĞRU CEVAP: B
34.    DOĞRU CEVAP: C
35.    DOĞRU CEVAP: C

Sepette Toplam: 35 adet soru var. 1 ile 35 arası kayıtlar gösteriliyor...
KazanimSorulari.com © Lokman Baş

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Sonuçları görmek için UYGULA butonuna tıklayınız.

Başlık Kategori
2019-2020 8.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 5.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 6.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 5.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.