Geçmişten Günümüze Atom Modelleri

-A A +A

Bilim insanları tarihsel süreç içerisinde, atomun yapısını ve davranışlarını açıklamak amacıyla gözlem ve deneyler yaparak çeşitli modeller geliştirmiştir. Bunlardan bazılan aşağıda verilmiştir.

(Andıç: Atom modelinin büyük halini görmek için resme tıklayınız)

Tarih boyunca atom modellerinin gelişimi, tarih boyunca atom fikirlerinin değişimi. Kısaca aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

BİLİM ADAMI ATOM MODELİ DÜŞÜNCELERİ
Democritus
(Demokritus)
YOK MÖ 460-400 yılları arasında yaşamış Yunan asıllı bir bilim insanıyım. Maddelerin bölünemeyen çok küçük parçacıklardan oluştuğunu belirttim ve bu parçacıklara "bölünemez" anlamına gelen "atom" adını ben verdim.
John DALTON
(Con DALTIN)
1766-1844
1803 yılında atom konusunda ilk bilimsel çalışmayı yaptım. Bana göre atom, bölünemeyen küresel parçacıklardır. "Bir elementin atomları her bakımdan birbirinin aynısıdır. Diğer yandan başka bir elementin atomlarından ise farklıdır." düşüncesini ileri süren benim. Atomu berk kürelere benzeten modellerle atomu anlatmaya çalıştım.
John Joseph THOMSON
(Con Cosef TAMSIN)
1856-1940
John Joseph THOMSON Üzümlü Kek Atom ModeliJohn Joseph THOMSON Üzümlü Kek Atom Modeli 1897 yılında atomun daha küçük parçacıklar içerdiğini söyledim. Atomun üzümlü keke benzeyen bir yapıda olduğunu belirttim. Modelimdeki keki pozitif yüklere, üzüm tanelerini ise negatif yüklere benzettim. Böylece atomun parçalanamaz olduğu fikrini yıkan ilk bilim insanı benim. 1906 yılında Nobel ödülü aldım.
Ernest RUTHERFORD
(Örnıst RADIRFORD)
1871-1937
Ernest RUTHERFORD Atom ModeliErnest RUTHERFORD Atom Modeli Atom modelinin temelini oluşturan yapıyı ortaya koydum. Bence atom, Güneş sistemine benziyordu. Atomun, kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluştuğunu gösterdim. Üzümlü Kek Modeli'ndeki elektron ve protonların homojen olarak dağılmadığını kanıtladım. Çekirdeği oluşturan yüklü parçaya "proton" adını ben verdim.
Niels BOHR
(Nils BOR)
1885-1962
Niels BOHR Atom ModeliNiels BOHR Atom Modeli Elektronların çekirdeğin çevresinde gelişigüzel bir şekilde dolaşmadığını ve çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda dönmekte olduğunu ben söyledim. İleri sürdüğüm bu modelden dolayı Nobel ödülü kazandım.
Modern Atom Teorisi Modern Atom Teorisi Atom Modeli Bohr Atom Modeli'nin hidrojen atomu için iyi sonuçlar vermekle birlikte iki elektronlu helyum için yetersiz olduğu, kısa sürede bilim insanları tarafından fark edildi. Bohr Atom Modeli'nin en önemli eksikliği atomun yapısındaki elektronun hareketini, gezegenlerin Güneş sistemindeki hareketlerine benzeterek açıklamaya çalışmasıdır. Bu nedenle bilim insanları, bu tür modeller üzerinde çalışarak günümüzde geçerliliğini hâlen devam ettiren Modern Atom Teorisi sayesinde Modem Atom Modeli'ni geliştirmişlerdir. Bohr atom modelinden sonra yer alan, günümüzde geçerliliğini koruyan atom görüşüdür. Modern atom teorisinin, Bohr atom modelinden en büyük farkı; atomların elektronlarının çembersel mutlak yörüngeler üzerinde hareket etmediğini savunmasıdır. Modern atom teorisine göre, bu yörüngeler yerine; elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarında(orbital)yer alırlar.
Bu teorinin bulunmasına A.Einstein, W.Heisenberg, M.Planck ve R.Feynman katkıda bulunmuştur.

Bu konuda özellikle öğrencilerimin merak ettiği noktalardan biri şudur;

"Modern Atom Teorisi'ni kim bulmuş?"

"Bu teorinin bulunmasına A.Einstein, W.Heisenberg, M.Planck ve R.Feynman katkıda bulunmuştur."

diyerek bu konudaki soruları da akıllardan kaldırmış olalım....

 

Kaynakça:
Berkay Yayınları - 7.Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımlı Soru Bankası
http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/207/file/101-2_Atom_PeriyodikC...

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.