Öğrenci Sözlüğü

-A A +A

Forumlar: 

Bugün arşivi karıştırırken eski dosyaların arasında buldum. 2002 yılına ait bir sözlük :) Belki halen öğrenciler kullanıyorlardır bu kavramları. Anlamları da değişmiş olabilir tabii ki.

ÖĞRENCİ SÖZLÜĞÜNDEN SEÇMELER

A – B – C – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z 

-A- (Başa Dön)

Abluka                        : Sınav gözcülerinin görevi

Açık Artırma                : Notların okunması

Açık Çek                     : Sıra üzerindeki yazılar

Aforoz Edilme              : Dersten atılma

Alışkanlık                     : Çalışmayı sınav akşamına bırakmak.

Amel Defteri                : Sınav sonuç kağıtları

Arkadaş                      : Ders asma önerisine evet diyen kimse.

Azınlık                         : Derse girenler.

-B- (Başa Dön)

Bahşiş                          : Sınav’da beklenen sorunun sorulması

Barikat                        : Sınavda iri cüsseli birinin ardından oturma

Başbakanlık                 : Vaktinden 2 ay sonra gelen para.

Bedevi                         : Sınıfta yeri belli olmayan

Bilanço                        : Sene sonu not cetveli

Bütçe                           : Öğrencinin bir türlü ay sonuna uyduramadığı hesap.

Bütünleme                    : Erzurum’da tatil imkanı.

Bütünleme                    : Öğrenciye tanınan zorunlu seyahat imkanı

-C- (Başa Dön)

Can Sigortası               : Fotokopi

Cebri İcra                    : Sınavda öğrencinin yerinin değiştirilmesi

Celp Name                  : Sınav günlerinin ilanı

Centilmen                    : Dersini geçtiği hocalara selam veren öğrenciler.

Cizye                           : Harç Kredisi

Çile Hane                    : Sınıfın ön sıraları

-D- (Başa Dön)

Depresyon                   : Sınav zamanında öğrenci hali.

Destan                         : Bazı sınavlarda yazdıklarımız

Devriye                        : Sınavdaki gözlemci hocalar

Diploma                       : Borsada alıcısı ve satıcısı bulunmayan en değerli kağıt.

Diploma                       : Kurtuluş vesikası

Duruşma                      : Sınav olmak

-E- (Başa Dön)

Ecel Teri                      : İmtihanlarda döktüğümüz su damlacıkları.

Emek                           : 4 yıllık çabanın diplomaya yansıması.

Enkaz                          : Sınav sonu halimiz

Evde Kalmış                : Okulu uzatan

Evrak-ı Müsbite           : Sınav kağıdı

-F- (Başa Dön)

Fakir                           : Notları 50’den aşağı olan

Falcı                            : Sınav sonuçlarını tahmin eden

Fosil                            : Sıra üzerindeki geçmiş yıldan kalan yazılar

Fosil                            : Gereğinden fazla okulda kalan öğrenci veya öğretim üyesi.

Fotokopi                     : Sınav döneminde kendisi için kuyruğa girilen olay.

Fuzuli temsil                 : Sınav’da öğrenciden çok gözlemcinin olması

Fuzuli Uğraş                 : Hocaları iknaya çalışmamız

 

-G- (Başa Dön)

Gaip                            : Okula devam etmeyen

Gözlük                         : Derecesi ders notuna endeksli nesne.

Güven                          : Sınavda hocalarımızın bize duyduğu his

-H- (Başa Dön)

Haksız Rekabet           : Finale giriş hakkı kazanmak

Hamal                          : Kitap taşıyan öğrenci.

Heyet-i Umumiye         : Sınav komisyonu

-I-İ- (Başa Dön)

İcazet                          : Finale giriş hakkı kazanmak

İflas                             : Ay sonundaki harçlık durumu.

İlgi                               : Dersten başka herşeye gösterilen istek.

İnek                             : Çalışmayan öğrencinin tek çıkış kapısı.

İptal Davası                 : Sınav sonucuna dilekçeyle itiraz

İrade                           : Derse girip girmemeyi belirleyen içgüdü.

İşgal                            : Sınavlarda arka sıralarda gerçekleşen eylem.

İşkence                        : Blok ders

-J-K- (Başa Dön)

Jest                              : Hocalara şirin görünmek için başvurulan yöntem.

Kalem Kırmak             : Sınavın kötü gitmesi

Kalem Kırmak             : Uygulamadan hocanın bırakması.

Kalite Kontrol              : Kantinden bedava çay istemek

Kantin                         : En uğrak mekan. Ders ve ders arası vakit öldürme poligonu.

Karavana                     : Bilinmeyen sorunun sallanması

Karaya Oturma            : Vizesiz kalmak

Kat-i hüküm                : Final sonuçları

Kazan Kaldırmak         : Toplu ders asmak

Kazaya Bırakma          : Tekrara kalma

Kefalet                        : Çalışanın çalışmaya desteği

Kelebek                      : 4 yılını kütüphanede larva olarak geçiren öğrencinin mezuniyetten sonraki durumu.

Kısmetsiz                     : Sınavda arka yerlerde yer bulamayan

Kopya                         : Adı bile heyecan ve rahatlık veren olay (Vazgeçilmezin dayanılmaz hafifliği).

Kuyruk                        : Sınav zamanı çalışkan öğrencinin peşindekiler.

-L- (Başa Dön)

Limit                            : Devamsızlık yapmayı engelleyen kavram.

-M- (Başa Dön)

Merak                         : Sınav sorularının ne olacağı.

Merhum                       : Atılmış öğrenci. Kalmış öğrenci

Meşru Müdafaa           : Geç kalan öğrencinin mazereti

Mihr-i Muaccel            : Harcın ilk taksidi

-N- (Başa Dön)

Nadas                         : Dersten kalanların bekleme dönemi.

Narkoz                        : Felsefe anlatarak öğrenciyi bayıltma

Nem                            : Kütüphaneye has bir koku çeşidi.

Nezaret                       : Sınıfımız

Nikah                          : Ders kaydı yaptırmak

Ninni                           : Son saatlerde dinlendiğimiz dersler.

Not                             : Hocaların en büyük silahı.

-O-Ö- (Başa Dön)

Ofsayda Düşmek         : Sınavda uygunsuz durumda yakalanmak

Olay                            : Bazı hocalarımızın yeni takım elbise alması.

Osmanlı                       : Tarihçilerin okuya okuya bitiremediği devlet.

Otopsi                         : Zayıf alma sebeplerinin araştırılması

Öğrencilik                    : Kıymeti yaşanırken bilinmeyen dönem.

Önyargı                       : Hocaların yüksek not verebileceğini düşünmek.

Özgürlük                      : Bağımlılığın diploma ile sona ermesi.

Özlem                          : Evdeki sıcacık yataklarımız.

-P-R- (Başa Dön)

Para                            : Doyumsuzluğun simgesi.

Potpori                        : Sınavlarda konuları birbirine karıştırarak hocalara sunduğumuz kağıt.

Pusu                            : Uyanık hocaların sınavdaki durumu.

Radar                          : Asistanların gözleri.

Rüya                            : Sıkıcı derslerde görmek istediğimiz sevecen bir dost.

-S-Ş- (Başa Dön)

S.O.S.                         : Soruyu bilmeyen öğrencinin davranışları

Sabır                           : Dersin son 15 dakikasında tükenen şey.

Sadaka-ı Fıtır               : Öğrenci Bursları

Sadist                          : Sınavlarda sağa-sola bakmamıza izin vermeyenler.

Sanığın Sorgusu           : Sözlü sınav

Sarhoşluk                    : Sınava uykusuz girmek

Sarkıntılık                    : Sınavda başkasının kağıdına bakmak.

Savunma                      : Cevaplar

Sınav                           : Katlanması çok zor.

Sırat köprüsü               : Final imtihanı

Soykırım                      : Finallerin amacı

Staj                             : Acemiliğin somut bir göstergesi.

Sulh                             : Sınav sorularında hocalarla anlaşmaya varma.

Sur                              : Zilin çalması

Süperstar                     : Okulu  6 yılda bitirenler

Şaşı                             : Sınavlarda gözlerimizin durumu.

-T- (Başa Dön)

Tahliye                         : Mezuniyet

Tasnifname                  : Yoklama fişi

Tebliğ                          : Sınav günlerinin asılması

Teknoloji                     : Henüz çalışmadan öğrenmeyi icat edemediler.

Tembellik                     : Uzun oturuş.

Temyize Gitmek           : Yazılıya itiraz etmek

Tereke                         : Alt sınıflara verilen ders notları

-U-Ü- (Başa Dön)

Uyku                           : Sınav gecelerinde beliren tatlı hal.

Uyku                           : Öğrencinin hasreti

-V-Y-Z- (Başa Dön)

Vaka-i Hayriye            : Mezun olmamız

Vasiyetname                : Atılmış öğrencinin tecrübeleri

Vize                             : Başımızın belası

Yayla                           : Sınıfın arka kısmı

Yemin                          : Yalanın kalkanı

Zabit                            : Hocaların sınavlarda yanlarında getirdikleri asistanlar.

Zayiat                          : Kalan Öğrenci

Zekat                           : Öğrencinin hoca üzerindeki hakkı

Zengin                         : Notları 70’ten yukarı olan

Zimmete Geçirme         : Tekrar dersi alma

Ziynet Eşyası                : Bulunmayan ders kitapları

Züğürt                          : Harçlıkta dahil hiçbir yan geliri olmayan öğrenci.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.