Yıllık Plan ve Ders Planı (Günlük Plan) Yapmak Gerekiyor mu?

-A A +A

Forumlar: 

Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planları İle İlgili Açıklama

MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’nin 12. Maddesinde;

Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.” Ve “Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.”

Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğünün 26/11/2010 tarih ve 19413 sayılı yazılarında;

….. Ders öğretmenleri hazırladıkları yıllık planları okul yönetimine onaylatmalı ve istenildiğinde bu planları ilgililere göstermelidir. Öğretmenler kağıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını yazılı ve elektronik ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere 2 (iki) nüsha halinde verip onaylatabilir. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmenlerinde kalırken; elektronik nüsha ise okul yönetimine teslim edilebilir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 20. maddesinde;

“Okul öncesi eğitimi öğretmenleri,” Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular.”

Denilmektedir.

Yukarıdaki yasal mevzuat göz önünde bulundurulduğunda;

  1. Öğretmenlerimizin iki nüsha olarak hazırlayarak okul yönetimine onaylattıkları ünitelendirilmiş yıllık planlarından kağıt olan nüshayı uygulamada yararlanmak ve denetim yetkisi olanlarla paylaşmak üzere yanında bulundurması,
  2. Kılavuz kitabı olan dersler için ders planı yapılmasının istenilmeyeceği, bunun yanı sıra öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun olarak ders planı hazırlanıp uygulanabileceği,
  3. Kılavuz kitabı olmakla birlikte; kılavuz kitaptaki ders etkinliklerinin tüm kazanımları kapsamayıp örnek nitelikte olduğu Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerimiz ile özelliğine göre belirlenecek seçmeli derslerin yanı sıra Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 20. maddesi gereği okul öncesi eğitimdeki öğretmenlerimizin de günlük planlarını hazırlamaları gerektiği değerlendirilmektedir.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.