Matematik

Bu Benim Eserim Projesi Matematik Dersi Projeleri

Matmapbul

Proje Dersi: 

6. ve 7. sınıf matematik konularına ait soruları içeren bir bulmaca hazırlanmıştır. Bu bulmaca web tasarımı şeklinde olup 81 adet matematik sorusu içermektedir. Bu sorulara verilen doğru cevaplara
karşılık o cevabın sonucu olan ilin görüntüsü bilgisayar ekranı üzerinde görünür olmaktadır.

Matematikle Barışmak

Proje Dersi: 
Matematikle Barışmak

Ekim ayında yapılan duyuru sonucunda, proje hakkında bilgilendirilen öğrenciler ile fikir alışverişinde bulunuldu. Projeye layık görülen fikir sahiplerinden proje çalışma grubu oluşturuldu.Oluşturulan ekip ile zaman zaman bir araya gelerek beyin fırtınası yapılarak konu başlıkları tespit edildi. Çalışma yöntemleri kararlaştırıldı. Tespit edilen konulardan; Sayı treni oluşturuldu.

Izgara Sorularını Ağaç Diyagramı Yöntemi İle Çözme

Proje Dersi: 
Izgara Sorularını Ağaç Diyagramı Yöntemi İle Çözme

6. sınıf öğrencilerin hazırladığı ızgara sorularıyla ilgili olan bu projenin amacı, kombinasyon bilmeyenler için, ızgaralarda bir noktadan diğer noktaya gidilebilecek farklı yolları saymak için pratik bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla öğrenciler, türlerine göre ızgaraları, hatayı mümkün oldukça azaltmak için matematik bir şekilde numaralandırmışlar ve bu numaralara göre bütün yolları ağaç diyagramı hâline getirip saymışlardır.

Sayfalar