Matematik

Bu Benim Eserim Projesi Matematik Dersi Projeleri

Boncuk Geometri

Proje Dersi: 
Boncuk Geometri

Geometrinin temelinin noktalardan oluşması ve noktayı tanımlarken eni, boyu, yüksekliği olmayan ancak var olan bir şeymiş gibi ifade edilmesi kafalarımızda hep soru işareti olarak kalmıştır. Bu nedenle nokta kavramını somutlaştırmak istedik. Projemizin asıl teması da bu oldu.

Sihirli Üçgen

Proje Dersi: 
Sihirli Üçgen

Pascal üçgenini merak edip bunun üzerinde çalışmaya başlayan öğrenciler, satırlar ilerledikçe Pascal üçgeninin, satırları arasında 11 sayısının kuvvetlerinin de bulunduğunu keşfettiler. Bu mantıkla yola çıkarak işlemleri ilerlettiklerinde 11 sayısının bütün kuvvetlerini bu üçgenle buldular. Proje 11 sayısının kuvvetlerininçarpma işlemi yapılmadan kolayca bulunabilmesini sağlamıştır.

Üçgen Cini

Proje Dersi: 
Üçgen Cini

Projemiz matematik biliminin vazgeçilmezi olan geometri dersinin üçgenler konusunu ele almaktadır. Üçgenlerle ilgili özelliklerin daha kolay anlatımını ve öğrenilmesini sağlamak için strafordan yapılan takılıp-çıkarılabilir malzemeler yapıldı. Üç boyutlu şekiller sayesinde üçgenlerin yardımcı elemanlarının elle tutulabilir hâle gelmesi sağlandı.

Benim Matematik Sınıfım

Proje Dersi: 
Benim Matematik Sınıfım

Öğrencilerin matematikten beklentilerini anlamak ve ideal bir matematik sınıfının özelliklerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla çeşitli okullarda örneği verilen anket uygulandı. Çivilerle alan hesabı yapmak için gerekli materyal hazırlandı ve örnek şekillerin alanları bulundu. Abaküs hazırlandı ve dört işlem soruları çözüldü.Doğal sayıların

Üçgenlerdeki Sır

Proje Dersi: 
Üçgenlerdeki Sır

Kenar uzunlukları tam sayı olan ve üçgenlerin milimetrik kâğıtlara çizilmesiyle oluşan farklı üçgenlere ait iç açıların ölçülmesi, tespit edilen bu üçgenlerin iç açıları arasındaki ilişkiyi bulma ve bunu tablo hâline getirme hedefi ile başlatılan çalışmada 3-4-5 üçgeni üzerinde görsel çalışmalar yapılarak iki kenarı sabit üçgende alan değişimi, çevresi sabit üçgende kenar bağıntıları ve üçgen tipleri gösterildi.

Akıllı Kalem

Proje Dersi: 

Projede kaleme, üst üste olacak şekilde iki dişli çark takılmıştır. Alttaki dişli çark kâğıda temas etmektedir. Kalemle herhangi bir doğru çizildiğinde çarklar dönmekte ve üstteki çarka yerleştirilmiş numaralar doğrunun kaç santimetre olduğunu göstermektedir.

Sayıların Çarpım Yöntemleri

Proje Dersi: 
Sayıların Çarpım Yöntemleri

Bu çalışmada ilk olarak doğal sayıların ikinci ve üçüncü katlannı veren ve birler basamağının sayı değerleri sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan iki basamaklı farklı iki doğal sayının çarpımlarını kolaylaştıran yöntemler ayn incelenmiştir. Daha sonra birler basamağının sayı değerleri 6 olan iki basamaklı aynı iki doğal sayının çarpımlarını elde etmek için farklı kurallar verilmiştir.

Çok Terimlilerin Açılımlarındaki İlginç Terim Sayıları

Proje Dersi: 
Çok Terimlilerin Açılımlarındaki İlginç Terim Sayıları

Bu projede çok terimli harfli ifadelerin kuvvet açılımlarından gelecek terim sayılan incelenmiştir ve neticede adım adım aşağıdaki yöntemler izlenerek belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle 3 terimli harfli ifadelerin kuvvet açılımından gelecek terim sayılannı bulmakla işe başladık.

Sayfalar