Bölüm 1: Sesin Yayılması

-A A +A

Sesin Yayılması

Günlük hayatımızda birçok ses ile etkileşir ve bu sesleri kulaklarımızla duyarız. Tahta bir kapıya ya da cam bir bardağa vurduğumuzda ses çıkar. Konuşurken veya müzik aletleri çalarken çevremize farklı sesler yayarız. Çevremizdeki canlı ve cansız tüm varlıklardan çıkap bu sesler, titreşimler sonucu meydana gelir. Titreşim sonucu oluşan ses, bir enerji türüdür ve dalgalar hâlinde her yöne yayılır.

Ses, yayıldığı ortamlarda bulunan maddeleri titreştirerek yayılır. Bu yüzden sesin yayılması için katı, sıvı veya gaz gibi maddesel ortamlar gereklidir. Havası boşaltılmış kapalı bir kap veya uzay boşluğu gibi maddesel olmayan ortamlarda oluşan sesler yayılamaz.

Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarında yayılmasına günlük yaşantımızdan birçok örnek verebiliriz. Öncelikle çevremizdeki sesleri duyabiliyor olmamız sesin bir gaz ortamı olan havada yayıldığını gösterir. Sınıfta kapı ve pencereler kapalı hâlde iken okul bahçesinde oynayan çocukların seslerini duyabilmemiz ise sesin, birer katı madde olan duvar ya da pencere camlarından geçebildiğini gösterir. Bir dere kenarından geçerken su içindeki kurbağaların seslerini duyabiliyor olmamız da sesin suda yayılmasına örnek olarak verilebilir. Ayrıca balina ve yunus gibi canlılar da su içerisinde sesler çıkararak birbirleriyle iletişim kurabilirler.


Kaynak: EBA

Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 2: Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Kategori: 

Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıklar sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz.

Bölüm 3: Sesin Sürati

Kategori: 

Ses farklı ortamlarda farklı süratlerde yayılmaktadır. Sesin yayılma süratine, ortamın kendisinin yanı sıra, ortamın sıcaklığının da etkisi vardır.

Bölüm 4: Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Kategori: 

Maddelerin titreşimi sonucu oluşan ses, yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. Ses dalgaları da tıpkı su dalgaları gibi kaynaktan dışarı doğru dalgalar şeklinde yayılır.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.