Bölüm 2: Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

-A A +A

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesler

Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıklar sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz.

Sesin maddelerin titreşimi sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok titreşim hareketi yapan kaynaklardan ise ince ses çıkar.

Farklı Maddelerden Çıkan Sesler Farklıdır

Farklı Titreşim Hareketi Yapan Ses Kaynakları

Cisimlerin yapıldığı maddelerin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddelere aynı kaşıkla vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.

Farklı Maddelerden Çıkan Sesler Farklıdır

Cisimlerin Yapıldığı Maddenin Türü Sesi Etkiler

Bunlara ek olarak aynı maddeden yapılmış ancak şekilleri farklı cisimlerden çıkan sesler de birbirinden farklı olur.

Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması

Bir ses kaynağından çıkan sesin, yani hafif ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse, duyulan ses de değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses katı, sıvı ve gaz gibi farklı ortamlarda farklı duyulur.


Kaynak: EBA

Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 1: Sesin Yayılması

Kategori: 

Günlük hayatımızda birçok ses ile etkileşir ve bu sesleri kulaklarımızla duyarız. Tahta bir kapıya ya da cam bir bardağa vurduğumuzda ses çıkar. Konuşurken veya müzik aletleri çalarken çevremize farklı sesler yayarız. Çevremizdeki canlı ve cansız tüm varlıklardan çıkap bu sesler, titreşimler sonucu meydana gelir.

Bölüm 3: Sesin Sürati

Kategori: 

Ses farklı ortamlarda farklı süratlerde yayılmaktadır. Sesin yayılma süratine, ortamın kendisinin yanı sıra, ortamın sıcaklığının da etkisi vardır.

Bölüm 4: Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Kategori: 

Maddelerin titreşimi sonucu oluşan ses, yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. Ses dalgaları da tıpkı su dalgaları gibi kaynaktan dışarı doğru dalgalar şeklinde yayılır.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.