Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Sunusu

-A A +A

Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Sunusu

DALTON’UN (1803) ATOMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR:

Elementler atom adı verilen ve bölünemeyen  taneciklerden oluşur.
Belli bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.
Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır.

Elde edilen bilgiler çerçevesinde Dalton atom modelinin bir kısmının yanlış olduğu anlaşıldı.

THOMSON (1897) ATOMLA İLGİLİ YAPTIĞI DENEYLER SONUCUNDA;

Atom nötrdür. Yani atomdaki pozitif ve negatif yüklerin toplamı sıfırdır. Dolayısıyla nötr bir atomda  pozitif yük sayısı kadar elektron vardır.
Atom pozitif yüklü küredir. Bu kürede elektronlar rastgele dağılmıştır. Elektronun küre içindeki dağılımını üzümlü keke benzetmiştir.

RUTHERFORD ATOM MODELİ

Atomun yapısının açıklanmasına Dalton ve Thomson’dan sonra önemli katkılarda bulunanlardan birisi de Rutherford ‘dur. Rutherford pozitif yüklü alfa   taneciklerinin ince metal levhalardan geçme özelliği üzerine çalışmalar yapmıştır.

RUTHERFORD YAPTIĞI DENEY SONUCUNDA 1911’DE YENİ BİR ATOM MODELİ GELİŞTİRDİ. BU ATOM MODELİNE GÖRE,

Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.
Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır.
Alfa parçacıklarının çoğu,hiçbir sapmaya uğramadığına göre  atom çoğunlukla boşluktan ibarettir.
Elektronlar çoğunlukla çekirdek etrafında bulunur ve pozitif yüklere(proton) eşit sayıdadır.

Benzer İçerik

Yorumlar

tarsus tso endüstri meslek lisesi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.