Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

-A A +A

Sürdürebilir Kalkınma

Paskalya Adası kyısına dizilmiş taş heykelleri ile ünlü bir ada. Ancak adanın geçmişini incelediğimizde çok farklı bilgilerle karşılaşabiliriz. Bundan Binlerce yıl önce adanın Gür ormanlarla kaplı olduğu ve farklı canlı türlerini barındırdığı söylenir. Bu zamanlarda Paskalya Adası'na yerleşen yerliler ağaçları keserek evler, balık avlamak için sandallar ve en büyük tutkuları olan heykellerini taşımak için yollar yapmışlar. Adadaki kaynakları düşünmeden tüketen ve yerine yenilerini koymayan yerliler ağaçların tamamen tükenmesine neden olmuş. Ardından bütün bitki örtüsü yok olmuş. Bütün canlılar ve açlığa, hastalıklara daha fazla dayanamayan bütün insanlar zamanla yok olup gitmiş.

Paskalya Adası ve Doğal Kaynakların Yok Olması

Paskalya Adası ve Doğal Kaynakların Yok Olması

Paskalya Adası’nda yaşananlar aslında tüm dünyanın zamanla yüzleşebileceği bir durumu anlatıyor. Günümüzde nüfusun hızla artmasıyla Doğal kaynakları daha hızlı tüketiyor ve daha fazla atık oluşturarak doğal çevreye zarar veriyoruz. Oluşturduğumuz atıkları uygun bir şekilde ortadan kaldıramayıp doğal kaynakları düşüncesizce tüketmeye devam edersek bu kaynakların devamlılığını yani sürdürülebilirliği engellemiş olacağız.

Nüfus Artışı ile Doğal Kaynakların Tüketilmesi

Nüfus Artışı ile Doğal Kaynakların Tüketilmesi

Doğal kaynaklardan ve doğal çevreden bizden sonraki kuşaklarında yararlanmasını sağlayacak şekilde bilinçli davranır sürdürülebilir yaşamı benimseyip kaynakları tasarruflu kullanırsak sürdürülebilir kalkınmaya sağlayabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma, tüm dünyada benimsenen evrensel bir amaçtır. Bu amacı ulaşılabilmesi için belirlenen 17 hedefle tüm dünyada sosyal ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Temiz, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanma, ekonomide büyüme ve insanlar arasında sosyal ve ekonomik eşitliği sağlama bu hedeflerden bazılarıdır.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 hedefi için detaylı bilgiye: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Ekonomik kalkınma; ekonomik büyüme ve gelişmenin yanı sıra toplumun sosyal, siyasal, kültürel ve kurumsal anlamda da ilerlemesini ve dönüşümünü ihtiva eden, niteliksel ve niceliksel tüm olumlu gelişmelerin bir arada olduğu bir süreci ifade eder. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilir duruma getirilmesiyle birlikte, bireysel ve toplumsal anlamda daha yüksek bir refah düzeyine erişmek mümkün olabilir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarına zarar vermeden, günümüz nesillerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kalkınma modeli olarak 20. yüzyılın sonlarından itibaren dünya gündeminde yerini almıştır. Bu gündem çerçevesinde birçok ülkede çevre ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde kurgulandığı ekonomik kalkınma stratejileri geliştirilmiştir. Bu stratejilerin temel felsefesi, ekonomik kalkınmanın ortaya çıkaracağı fırsatlardan bugünkü ve gelecekteki nesillerin hakkaniyetli bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma sürecinin önemli çıktıları olarak görülen; eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve kullanımının artırılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları oluşturulması, sorumlu tüketim ve üretim bilincinin oluşturulması, küresel iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı çevresel ve ekonomik sorunlar konusunda farkındalık oluşturulması konularını içerir.

ATIK YÖNETİMİ

Ülkemizde bir yılda yaklaşık 30.000.000 ton evsel atık üretiliyor. Bu atıkların yaklaşık 3 buçuk milyon tonu geri dönüştürülebilir atıklar. Ancak bu atıklardan en fazla 1.000.000 tonu geri dönüştürülebiliyor. Oluşan maddi kaybı ve çevreye verilen zararları önlemek için ne yapabiliriz?

  • Atığını azalt,
  • Tekrar kullan,
  • Geri dönüştür.

Bu 3 kuralı sırasıyla uygulamak işe yarayabilir. Oluşturduğumuz atık, satın aldığımız ürüne bağlıdır. Çünkü her satın aldığımız ürün tüketimden sonra atık ortaya çıkmasına sebep olur. Az malzeme kullanılarak paketlenmiş ürünleri tercih ederek ve ihtiyacımız kadar satın alarak oluşturduğumuz atıkları azaltabiliriz.

  • Karton kutuda içecekler yerine tekrar kullanabileceğimiz cam şişelerde içecekler
  • Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir piller
  • Plastik poşetler yerine uzun süre kullanılabilir bez çantalar

kullanmak işe yarayabilir. Aldığımız bir ürünü kullanıp hemen çöpe atmak yerine kabını ya da kendisini Tekrar kullanmak daha az atık oluşturmanızı sağlar. İlk iki kuraldan sonra geriye uygulamamız gereken tek bir kural kalıyor geri dönüştürmek.

Geri Dönüştürülebilir Maddeler ve Doğada Çözünme Süreleri

Geri Dönüştürülebilir Maddeler ve Doğada Çözünme Süreleri

Bunun için öncelikle geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmemiz gerekir. Ardından kağıt, cam, plastik, metal ve kimyasal içerikli atıkları sınıflandırıp atarak yepyeni eşyaları dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Ayrıca geri dönüşümün ülke ekonomisine de büyük katkısı vardır. Bu işlem için belirli bir maddi kaynak gerekse de oluşturulan yeni ürünlerin satılmasıyla harcanan paradan çok daha fazlası geri kazanılır. Ayrıca birincil kaynaktan üretimde kullanılan enerji ve hammadde geri dönüşümle üretimde kullanılandan daha çok daha fazla.

Geri dönüşüm kutularına bir yenisi daha eklendi. Organik atıklar da artık toplanarak değerlendirilirebiliyor. Kasalarda toprakla karıştırılan organik atıklar belirli bir süre bekletildikten sonra toprağın verimliliğini artırmak için gübre olarak kullanılabilir. Böylece taptaze sebze ve meyveler yetiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra organik atıklardan üretilen Biyogaz ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülerek sürdürülebilir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Sınav KONUYLA İLGİLİ SORULARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kaynaklar:
1) EBA
2) TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarları Kılavuzu 2019
3)
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-go...

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 1: Besin Zinciri ve Enerji Akışı - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılar, yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden alırlar. Ancak bitkiler, bazı bakteriler, su yosunları ve algler en büyük enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler. Kendi besinini üreten canlılara üretici denir.

Bölüm 2: Enerji Dönüşümleri (Fotosentez ve Solunum)

Kategori: 

Yeryüzündeki yaşamın en önemli kaynaklarından biri enerji kaynağımız güneştir. Bilinen hiçbir canlı, güneş enerjisini doğrudan kullanamaz ya da depolayamaz. Bundan dolayı, canlıların bu enerjiyi bir başka enerji türüne dönüştürmesi gerekir. Yeşil bitkiler, algler ve bazı bakteriler (siyanobakteriler) ile bazı plankton türleri (fitoplanktonlar) fotosentez yaparak bu dönüşümü sağlayabilir. Fotosentez olayında çevreden karbondioksit ve su alınır.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Oksijen ve Azot Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Oksijen Döngüsü: Oksijen, canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka gerekli olan bir gazdır.  ​Oksijen solunumda, yanma reaksiyonlarında yoğun olarak tüketilir. ​Havadaki oksijenin temel kaynağı fotosentezdir. ​Atmosferde % 21 oranında oksijen bulunur.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Su ve Karbon Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılık faaliyetleri sonucunda çeşitli şekillerde madde ve enerji aktarımı gerçekleşir. Bu enerji ve madde aktarımı devamlıdır. Canlılar ve cansızlar arasında karşılıklı etkileşimlerin sürekli olması ve madde alışverişi doğada bir çeşit döngünün oluşmasına neden olmaktadır. Doğadaki madde miktarı sınırlıdır.

Bölüm 3: Madde Dönüleri ve Çevre Sorunları (Ozon Tabakası) Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Ozon (O3) üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. Ozon tabakası stratosferin üst kısmında bulunan tabakadır. Bu tabaka Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutar.

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Sanayide ve teknolojide yaşanan bu gelişmelerin, gelecek nesillerin de aynı imkânlardan faydalanabilmesi için, sosyal yaşantımıza, doğal kaynaklara ve doğal çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlamaya sürdürülebilir kalkınma denir.

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Sürdürebilir Kalkınma

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti 2 - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

​Yaşamın ve canlılığın devamı için doğal kaynaklardan faydalanırız. ​Doğal kaynakların verimli kullanılması günümüz dünyasının en büyük sorunları arasında yer alır. ​Düzensiz kullanılan doğal kaynaklar çevre felaketlerine sebep olup yaşamı tehdit etmektedir. ​İnsanlar doğal kaynakları tarih boyunca çeşitli yöntemlerle çıkarıp kullanmışlardır.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.