Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti 2 - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

-A A +A

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

​Yaşamın ve canlılığın devamı için doğal kaynaklardan faydalanırız. ​Doğal kaynakların verimli kullanılması günümüz dünyasının en büyük sorunları arasında yer alır. ​Düzensiz kullanılan doğal kaynaklar çevre felaketlerine sebep olup yaşamı tehdit etmektedir. ​İnsanlar doğal kaynakları tarih boyunca çeşitli yöntemlerle çıkarıp kullanmışlardır.

Doğal Kaynaklaın Kullanılması

Doğal Kaynaklaın Kullanılması

​Teknolojinin gelişmesi doğal kaynakların daha hızlı bir şekilde tüketilmesine sebep olmuştur. ​Bu hızlı tüketim çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Kömür çıkarımı sırasında yüzey şekilleri bozulmakta, bitki örtüsü ve o bölgede yaşayan canlı türleri zarar görmektedir. ​Ayrıca kömürün kullanımıyla oluşan sülfür bileşikleri asit yağmurlarına sebep olmakta ve atmosferde bulunan karbondioksit miktarını arttırmaktadır. ​Bu da küresel ısınmayı beraberinde getirmektedir. Bu durum buzulların erimesine sebep olmaktadır.

Teknolojinin Gelişmesi Doğal Kaynakların Hızlı Tüketilmesine Sebep Olur

Teknolojinin Gelişmesi Doğal Kaynakların Hızlı Tüketilmesine Sebep Olur

​Yaşamımızın en temel kaynağı olan su çeşitli faaliyetlerde kullanılmaktadır. ​Bunlar endüstri, tarımsal üretim, içme suyu gibi önemli faaliyetlerdir. ​Suyun yanlış kullanımı kuraklık, çölleşme, çevre kirliliği, sel, taşkın ve çeşitli afetlere sebep olabilmektedir.

Su ve Kuraklık

Su ve Kuraklık

​Teknolojik olanaklar, çevresel etkileri düşünülmeden uygulanan projeler doğal kaynaklara zarar vermekte, doğal kaynakların hızla yok olmasına yol açmaktadır. ​Hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme, sanayileşme gibi etkenler doğal kaynakların aşırı ve sağlıksız bir şekilde tüketilmesine sebep olmaktadır. ​Sağlıklı bir çevrede var olan doğal kaynaklarla birlikte yaşamımızı sürdürmemiz gerekmektedir.

​Bundan dolayı ekonomik kalkınma gerçekleşirken doğal kaynakların korunması meselesi göz ardı edilmemelidir.

  • ​Barajlar doğal kaynakları ve orada yaşayan bitki ve hayvan popülasyonlarını göz önüne alınarak projelendirilmeli, doğal hayata zarar verilmemelidir.
  • ​Barajların etrafı mutlaka ağaçlandırılmalıdır.
  • ​Yenilebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmeli, bunun için yapılacak çalışmalar teşvik edilmelidir.
  • ​Akarsu debileri kontrol altına alınmalı, taşkınlar önlenmelidir.
  • ​Tarımsal alanların doğru sulanması için çeşitli projeler üretilmelidir.
  • ​İçme suyunun sağlanması ve dengeli kullanılması için çalışmalar yapılmalı, insanlar verimli su tüketimi hakkında bilinçlendirilmelidir.

GERİ DÖNÜŞÜM

​Katı atıkların geri dönüşümü için son zamanlarda çeşitli projeler üretilmektedir. ​Ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar bazı yöntemler kullanılarak tekrar kullanıma sunulmakta ya da farklı kullanım alanlarına kazandırılmaktadır.

​Katı maddelerin geri dönüşümü sayesinde doğal kaynaklar korunur, bilinçsiz tüketim engellenir.  ​Ayrıca enerji tasarrufu sağlanır.  Cam, kağıt, karton, plastik ve metal gibi katı atıklar çeşitli yöntemlerle toplanıp hammadde kaynağı olarak çeşitli sektrölerde kullanılmaktadır. ​Ülkemizde katı atıkların yaklaşık % 68’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturur.

Geri Dönüşümde Kazanılabilecek Malzeme Türleri

Geri Dönüşümde Kazanılabilecek Malzeme Türleri

​Ülkemizde günde ortalama 65 bin ton çöp üretilmektedir. ​Çeşitli yöntemler kullanılarak üretilen çöplerin bir kısmının geri dönüşümü sağlanmaktadır. ​Bunun için uzun zamandır devam eden çeşitli çalışmalar vardır.

​Geri dönüşümü sağlanabilen cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından toplanmakta ve ham madde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. ​Bu şekilde katı atıkların geri dönüşümü sağlandığı takdirde ülke ekonomisine katkı sağlanır ve doğal çevrenin korunmuş olur.

Sınav KONUYLA İLGİLİ SORULARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kaynaklar:
Okulistik

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 1: Besin Zinciri ve Enerji Akışı - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılar, yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden alırlar. Ancak bitkiler, bazı bakteriler, su yosunları ve algler en büyük enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler. Kendi besinini üreten canlılara üretici denir.

Bölüm 2: Enerji Dönüşümleri (Fotosentez ve Solunum)

Kategori: 

Yeryüzündeki yaşamın en önemli kaynaklarından biri enerji kaynağımız güneştir. Bilinen hiçbir canlı, güneş enerjisini doğrudan kullanamaz ya da depolayamaz. Bundan dolayı, canlıların bu enerjiyi bir başka enerji türüne dönüştürmesi gerekir. Yeşil bitkiler, algler ve bazı bakteriler (siyanobakteriler) ile bazı plankton türleri (fitoplanktonlar) fotosentez yaparak bu dönüşümü sağlayabilir. Fotosentez olayında çevreden karbondioksit ve su alınır.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Oksijen ve Azot Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Oksijen Döngüsü: Oksijen, canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka gerekli olan bir gazdır.  ​Oksijen solunumda, yanma reaksiyonlarında yoğun olarak tüketilir. ​Havadaki oksijenin temel kaynağı fotosentezdir. ​Atmosferde % 21 oranında oksijen bulunur.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Su ve Karbon Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılık faaliyetleri sonucunda çeşitli şekillerde madde ve enerji aktarımı gerçekleşir. Bu enerji ve madde aktarımı devamlıdır. Canlılar ve cansızlar arasında karşılıklı etkileşimlerin sürekli olması ve madde alışverişi doğada bir çeşit döngünün oluşmasına neden olmaktadır. Doğadaki madde miktarı sınırlıdır.

Bölüm 3: Madde Dönüleri ve Çevre Sorunları (Ozon Tabakası) Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Ozon (O3) üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. Ozon tabakası stratosferin üst kısmında bulunan tabakadır. Bu tabaka Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutar.

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Sürdürebilir Kalkınma

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Sanayide ve teknolojide yaşanan bu gelişmelerin, gelecek nesillerin de aynı imkânlardan faydalanabilmesi için, sosyal yaşantımıza, doğal kaynaklara ve doğal çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlamaya sürdürülebilir kalkınma denir.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.