Bölüm 1: Besin Zinciri ve Enerji Akışı - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

-A A +A

Besin Zinciri

Canlılar, yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden alırlar. Ancak bitkiler, bazı bakteriler, su yosunları ve algler en büyük enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler. Kendi besinini üreten canlılara üretici denir.

İnsanlar ve hayvanlar gibi bazı canlılar kendi besinlerini yapamazlar ve hazır besinle beslenirler. Hazır besinle beslenen bu tür canlılara tüketici denir.

Ayrıştırıcılar, üreticiler ve tüketicilerin ürün atıklarını veya öldüklerinde vücutlarını besin olarak kullanır. Daha sonra ayrıştırıcıların atık ürünlerini üreticiler besin üretirken kullanır.

Bir yaşam alanındaki canlılar arasında oluşan beslenme ilişkileri, bize o yaşam alanındaki enerji akışını gösterecektir. Bu enerji akışı besin zinciri, besin ağı ve besin piramidi olmak üzere 3 şekilde gösterilir.

Besin Zinciri

Besin Zinciri

Besin Ağı

Besin Ağı

Enerjinin bir üreticiden I. derece tüketiciye, ardından II. derece tüketiciye ve III. derece tüketiciye olan akışı besin zinciri olarak adlandırılır.

Ancak, besin zincirlerinde görüldüğü gibi, her canlı tek bir canlı türüyle beslenmez. Bu nedenle, daha kalabalık bir canlı grubunda gerçekleşen enerji akışı besin ağıyla gösterilir.

Besin Piramidi

Besin Piramidi - Enerji Aktarımı

Bir ekosistemin besin ağını oluşturan canlılar arasındaki enerji akışı besin piramidi ile gösterilebilir. Piramitlerde yer alan her bir basamak, o basamakta yer alan canlılara bir alt basamaktan aktarılan enerji miktarını gösterir. Bu nedenle, besin piramitlerinin ilk basamağında üreticiler, ikinci basamağında üreticilerle beslenen I. derece tüketiciler yer alır.

İlerleyen basamaklarda ise ikincil ve üçüncül tüketiciler bulunur. Besin piramitlerinde, en alt basamaktan yukarıya doğru çıkıldıkça, canlılar arasında aktarılan enerji miktarının azaldığı görülebilir. Bunun nedeni, tüm canlıların besinlerden aldıkları enerjiyi solunum, hareket ve üreme gibi yaşamsal faaliyetleri için kullanmasıdır. Canlılar, enerjinin bir kısmını ısı olarak kaybederken, küçük bir kısmını da vücutlarında depo eder.

Besin Piramidi - Canlı Sayısı İlişkisi

Besin Piramidi - Canlı Sayısı İlişkisi

Besin piramitleri, belirli bir alanda yaşayan canlıların sayısının basamaklara göre dağılımını da gösterir. Genellikle en alt basamakta bulunan üreticiler sayıca en fazlayken, üst basamaklara çıkıldıkça canlı sayısında azalma olduğu görülür.

Sınav KONUYLA İLGİLİ SORULARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kaynak: EBA

Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 2: Enerji Dönüşümleri (Fotosentez ve Solunum)

Kategori: 

Yeryüzündeki yaşamın en önemli kaynaklarından biri enerji kaynağımız güneştir. Bilinen hiçbir canlı, güneş enerjisini doğrudan kullanamaz ya da depolayamaz. Bundan dolayı, canlıların bu enerjiyi bir başka enerji türüne dönüştürmesi gerekir. Yeşil bitkiler, algler ve bazı bakteriler (siyanobakteriler) ile bazı plankton türleri (fitoplanktonlar) fotosentez yaparak bu dönüşümü sağlayabilir. Fotosentez olayında çevreden karbondioksit ve su alınır.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Su ve Karbon Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılık faaliyetleri sonucunda çeşitli şekillerde madde ve enerji aktarımı gerçekleşir. Bu enerji ve madde aktarımı devamlıdır. Canlılar ve cansızlar arasında karşılıklı etkileşimlerin sürekli olması ve madde alışverişi doğada bir çeşit döngünün oluşmasına neden olmaktadır. Doğadaki madde miktarı sınırlıdır.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Oksijen ve Azot Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Oksijen Döngüsü: Oksijen, canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka gerekli olan bir gazdır.  ​Oksijen solunumda, yanma reaksiyonlarında yoğun olarak tüketilir. ​Havadaki oksijenin temel kaynağı fotosentezdir. ​Atmosferde % 21 oranında oksijen bulunur.

Bölüm 3: Madde Dönüleri ve Çevre Sorunları (Ozon Tabakası) Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Ozon (O3) üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. Ozon tabakası stratosferin üst kısmında bulunan tabakadır. Bu tabaka Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutar.

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Sürdürebilir Kalkınma

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Sanayide ve teknolojide yaşanan bu gelişmelerin, gelecek nesillerin de aynı imkânlardan faydalanabilmesi için, sosyal yaşantımıza, doğal kaynaklara ve doğal çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlamaya sürdürülebilir kalkınma denir.

Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti 2 - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

​Yaşamın ve canlılığın devamı için doğal kaynaklardan faydalanırız. ​Doğal kaynakların verimli kullanılması günümüz dünyasının en büyük sorunları arasında yer alır. ​Düzensiz kullanılan doğal kaynaklar çevre felaketlerine sebep olup yaşamı tehdit etmektedir. ​İnsanlar doğal kaynakları tarih boyunca çeşitli yöntemlerle çıkarıp kullanmışlardır.

Besin Zinciri Oyunu

Kategori: 

Flash ile hazırlanmış besin zinciri, canlıların besin zincirindeki yerinin bulunması ile ilgili animasyon / oyun...

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Canlı varlıklar, canlı ve cansız çevreleriyle çeşitli karmaşık ilişkiler kurarak yaşamlarını sürdürürler ve böylece ekolojik sistemleri oluştururlar.

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Forumlar: 

Besin zinciri ve enerji akışıyla ilgili power point dosyasını buradan indirebilirsiniz...

https://docs.google.com/open?id=0B6PI7a-Ee29vYjQ3NmI1MzEtMTg1Zi00NTc4LThhNGUtZjQzZjJlZmJlNDlj

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Flash Animasyonu

Canlılar arası besin zinciri ve enerji akışının gösterilmiş olduğu bir flash animasyon.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.