Bölüm 4: Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

-A A +A

Sürdürülebilir Kalkınma

Dünyada yaşanan nüfus artışıyla birlikte insanların ihtiyaçları da artış gösterir. Bu nedenle, doğal kaynak ihtiyacı, su ihtiyacı, besin ve barınma ihtiyacı büyük oranda artmaktadır. Şehirlerin büyümesi ve sanayinin gelişmesiyle yeşil alanlar azalmakta; binalar, fabrikalar ve endüstriyel üretim artmaktadır. Bu değişimler ekonomik anlamda gelişme sağlarken; doğal kaynakları, doğayı ve insanları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sanayide ve teknolojide yaşanan bu gelişmelerin, gelecek nesillerin de aynı imkânlardan faydalanabilmesi için, sosyal yaşantımıza, doğal kaynaklara ve doğal çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlamaya sürdürülebilir kalkınma denir. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için; doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, endüstriyel ve bireysel faaliyetlerin doğal çevreye zarar vermemesi ve sosyal anlamda insanlar arasındaki eşitsizliklerin en aza indirilerek herkes için adil hayat şartlarına ulaşılması hedeflenmektedir.

Atık Yönetimi

Sürdürülebilir kalkınma için yapabileceğimiz en büyük katkılardan biri, atıklarımızı kontrol altında tutmak ve uygun şekilde ortadan kaldırmaktır. Bunun için izleyebileceğimiz 3 kural var:

1) Atığını Azalt: Oluşturduğumuz atığı azaltmak için, satın aldığımız ürünleri doğru seçmeliyiz. İhtiyacımız kadar ürün satın alıp ürünlerin az malzemeyle paketlenmiş olmasına dikkat edersek açığa çıkan atık miktarını da azaltabiliriz.

2) Tekrar Kullan: Satın aldığımız ürünlerin tekrar kullanılabilir olmasına dikkat edebiliriz. Örneğin, karton kutuda süt yerine cam şişede süt alırsak şişesini tekrar kullanabiliriz veya şarj edilebilir piller alarak oluşturduğumuz kimyasal atığı azaltabiliriz. Market ya da pazarlarda kullanılan plastik poşetler yerine, daha dayanıklı ve sağlıklı bez çantaları kullanabiliriz.

3) Geri Dönüştür: İlk iki kuralı uyguladıktan sonra yapmamız gereken şey, oluşturduğumuz atıkları geri dönüşüme göndermek. Geri dönüşümle; kâğıt, cam, plastik, metal ve kimyasal atıklar bazı işlemlerden geçirilerek yepyeni ürünlere dönüştürülür. Geri dönüşümün hem ekonomiye, hem de doğal çevreye yararı vardır. Geri dönüşümle üretimde enerji ve ham maddeden tasarruf sağlanırken, birincil kaynaktan üretime göre ekonomik olarak fazla kazanç sağlanır. Bununla birlikte, organik atıklar da geri dönüştürülebilir. Organik atıkların özel olarak hazırlanmış kasalarda toprakla karıştırılarak bekletilmesiyle verimi yüksek toprak elde edilir. Ayrıca, organik atıklardan üretilen biyogaz, ısı ve elektrik enerjisi olarak kullanılabilmektedir.

Sınav KONUYLA İLGİLİ SORULARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 


Kaynak: EBA

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 1: Besin Zinciri ve Enerji Akışı - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılar, yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden alırlar. Ancak bitkiler, bazı bakteriler, su yosunları ve algler en büyük enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler. Kendi besinini üreten canlılara üretici denir.

Bölüm 2: Enerji Dönüşümleri (Fotosentez ve Solunum)

Kategori: 

Yeryüzündeki yaşamın en önemli kaynaklarından biri enerji kaynağımız güneştir. Bilinen hiçbir canlı, güneş enerjisini doğrudan kullanamaz ya da depolayamaz. Bundan dolayı, canlıların bu enerjiyi bir başka enerji türüne dönüştürmesi gerekir. Yeşil bitkiler, algler ve bazı bakteriler (siyanobakteriler) ile bazı plankton türleri (fitoplanktonlar) fotosentez yaparak bu dönüşümü sağlayabilir. Fotosentez olayında çevreden karbondioksit ve su alınır.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Oksijen ve Azot Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Oksijen Döngüsü: Oksijen, canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka gerekli olan bir gazdır.  ​Oksijen solunumda, yanma reaksiyonlarında yoğun olarak tüketilir. ​Havadaki oksijenin temel kaynağı fotosentezdir. ​Atmosferde % 21 oranında oksijen bulunur.

Bölüm 3: Madde Döngüleri (Su ve Karbon Döngüsü) - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Canlılık faaliyetleri sonucunda çeşitli şekillerde madde ve enerji aktarımı gerçekleşir. Bu enerji ve madde aktarımı devamlıdır. Canlılar ve cansızlar arasında karşılıklı etkileşimlerin sürekli olması ve madde alışverişi doğada bir çeşit döngünün oluşmasına neden olmaktadır. Doğadaki madde miktarı sınırlıdır.

Bölüm 3: Madde Dönüleri ve Çevre Sorunları (Ozon Tabakası) Konu Özeti - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kategori: 

Ozon (O3) üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. Ozon tabakası stratosferin üst kısmında bulunan tabakadır. Bu tabaka Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutar.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.