Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

-A A +A

Blog Kategori: 

Bu yıl, yani 2013-2014 yılından itibaren başlayacak olan (ne kadar kararlı olduğu bilinmez) ortak sınav uygulaması yürürlüğe girdi. Burada merkezi sınavın etkisi %70'in üzerinde. Sınav stresi azaltılmaktan ziyade artırılmış oldu bu sayede. Her dönem 2 sınava girecek olan öğrenciler bir senede toplam 4 kez sınav heyecanını yaşamış olacak. Detaylar ise şu şekilde;

TANIM
Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir.
Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

AMAÇLAR

 • Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
 • Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak
 • Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak
 • Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
 • Öğretmenin meslekî performansını artırmak
 • Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak
 • Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek
 • Başarı değerlendirmesini sürece yaymak
 • Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak
 • Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek
 • Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

UYGULAMA
2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler

 1. Fen ve Teknoloji
 2. Matematik
 3. Türkçe
 4. Yabancı Dil
 5. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
 6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 

 • Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak
 • Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek.
 • Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.
 • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
 • Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek
 • Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek
 • Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak
 • Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak
 • Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Yılsonu başarı puanının hesaplanması
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

Puan Hesplamayla ilgili örnek not tablosu:

Değerlendirme Kapsamındaki
Sınıflar

Yılsonu Başarı Puanları
6.Sınıf 75.8759
7.Sınıf 68.9781
8.Sınıf 77.6796
Yılsonu başarı puanlarının
aritmetik ortalaması
74.1779

Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
 

  Katkı Oranı Katkı Puanı
6, 7 ve 8. sınıf
yılsonu başarı puanlarının
aritmetik ortalaması
74.1779 %30 22,2534
8. sınıf
ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı
73,4706 %70 51,4294
Yerleştirmeye esas puan 73.6828

PUANLARIN KULLANIMI, TERCİHLER ve YERLEŞTİRME

 • Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak
 • Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek
 • Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:
 • 1. Tercih önceliği,
  2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
  3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

İlginizi Çekebilir: 

Artık Ortak Sınav Yapılacak

Çok önemli değişikliklerden biri de ortak sınavlarla ilgilidir. Aynı derse giren bütün öğretmenler yazılılarını artık ortak yapacak.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.