F.5.1.3. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri Ders Notu - Ders Özeti 2

-A A +A
Ay'ın Hareketleri ve Evreleri

Ay’ın Hareketleri

Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi yaptığını Güneş’in etrafındaysa dolanma hareketi yaptığını öğrenmiştik.

Ay’da Dünya gibi hareket ediyor mudur?

Ay, Dünya’nın uydusudur ve tıpkı Dünya gibi sürekli hareket halindedir. Ay hem kendi etrafında döner, hem de Dünya’nın etrafında belli bir yörüngede dolanır. Ay kendi etrafındaki dönme hareketini yaklaşık 27 günde tamamlar. Dünya’nın kendi etrafında dönerken Güneş’in etrafında da dolanma hareketi yaptığını biliyoruz. Bu nedenle Ay, Dünya’yla beraber Güneş’in etrafında da dolanır.

Biliyor musunuz?

Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır. Bu sayede Ay'ı çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Gökyüzüne baktığımızda Ay’ın Dünya’ya dönük olan yüzündeki aydınlık bölümü görürüz.

Zamanı gün, ay ve yıl gibi belirli süreleri kapsayan dönemlere bölen çizelgeler takvim denir. Takvimler belirli aralıklarla birbirini takip eden olaylardan faydalanılarak hazırlanır.

Günümüzdeki takvimler nasıl hazırlanmıştır? Takvimlerin hazırlanmasında nelerden yararlanılmıştır?

Ay’ın hareketleri Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir. İnsanlarda eski çağlardan beri Ay’ın hareketlerinden yararlanarak çeşitli takvimler geliştirmişlerdir. Ay’ın Dünya etrafında 1 defa dolanması sırasında geçen zaman dilimine 1 ay denir. 1 ay yaklaşık olarak 29 gündür. Dünya'nın kendi etrafında 1 defa dönmesi sırasında geçen zaman dilimine 1 gün, Dünya'nın Güneş etrafında 1 defa dolanması sırasında geçen zaman dilimine ise 1 yıl denir.

Biliyor musunuz?

Takvimler; Güneş yılı takvimleri ve ay yılı takvimleri olmak üzere iki çeşittir. Ay yılı takvimleri Ay’ın hareketlerini esas alarak hazırlanmıştır. Ay yılı takvimlerinde Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle 1 gün, Ay’ın Dünya etrafında bir tur dönüşüyle 1 ay, Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle 1 yıl oluşur. Ay yılı takvimini ilk kullananlar Sümerler’dir.

Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri

Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri

·  Güneş, Dünya ve Ay'ı Yerleştirelim Etkinliği

Ay’ın yaptığı hareketlerini kısaca özetlersek;

  • Ay, kendi ekseni etrafında döner.
  • Ay, Dünya’nın etrafında dolanır.
  • Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.

Ay’ın Evreleri

Ay'ın Evreleri
Ay'ın Evreleri

Ay neden hergün aynı görünmez?

Ay’ın görünümündeki değişikliğin nedeni nedir?

Ay’ın gözlemlenebilen yüzü Güneş’ten aldığı ışığa göre farklı şekillerde aydınlanır. Bu nedenle Ay'ı Güneş'ten aldığı ışığa göre farklı şekillerde görürüz. Takip ettiğimizde Ay’ın görünüşündeki bu farklılıkların belli zaman aralıklarında tekrar eden düzenli bir değişim olduğunu görürüz. Ay’ın görünüşündeki bu düzenli değişim Ay’ın Evreleri olarak adlandırılır.

Ay’ı farklı evrelerde görmemiz Ay’ın hareketleriyle ve Güneş’ten aldığı ışığı yansıtma özelliğiyle ilişkilidir. Ay’ın Dünya’dan görülen dört ana evresi, dört ara evresi vardır.

Ay’ın Ana Evreleri

Ay’ın Ara Evreleri

Yeni Ay
Yeni Ay

Hilal
Hilal

İlk Dördün
İlk Dördün

Şişkin Ay
Şişkin Ay

Dolunay
Dolunay

Şişkin Ay
Şişkin Ay

Son Dördün
Son Dördün

Hilal
Hilal

Ay’ın Evreleri Kart Eşleme Oyunu

Ay’ın ana evreleri, Ay’ın gördüğümüz kısmının Güneş’ten ışık alma durumuna göre belirlenir.

  • Ay’ın Dünya’dan görünen yüzünün hiç ışık almadığı evre yeni ay
  • Ay’ın %50’sinin ışık aldığı evre dördün (ilk ve son dördün evrelerinde %50 ışık alır)
  • Ay’ın %100’ü yani görünen tarafın tamamının ışık aldığı evre de dolunaydır.

Ay'ın ara evreleri ise ana evreler arasındaki geçiş evreleridir.

Ay’ın Dünya’dan görünmediği evreye yeni ay evresi denir. Bu evrede Ay, Dünya ile Güneş arasındadır. Ay'ın karanlık yüzü Dünya tarafındadır. Bu nedenle Ay görünmez.

Ay'ın yeni ay evresi ile ilk dördün evresi arasındaki ters C harfine benzeyen ara evresi hilal evresidir.

Ay’ın görünen yüzünün yarısının aydınlık olduğu ve görünen kısmının D harfi şeklinde olduğu evre ilk dördün evresidir.

Ay'ın ilk dördün evresi ile dolunay evresi arasındaki ara evresi şişkin ay evresidir.

Ay’ın görünen yüzünün tamamının O harfi şeklinde olduğu evre dolunay evresidir.

Ay'ın dolunay evresi ile son dördün evresi arasındaki ara evresi şişkin ay evresidir.

Ay’ın görünen yüzünün yarısının aydınlık olduğu ve ters D harfi şeklinde olan evresi son dördün evresidir.

Ay'ın son dördün evresi ile yeni ay evresi arasındaki C harfine benzeyen ara evresi hilal evresidir.

Ay’ın Dünya’dan dönük kısmının hiç ışık almadığı dolayısıyla Dünya’dan görünmediği evre ise yeni ay evresidir.

Unutmayalım...

Ay'ın her ana evresi arasında geçen süre 1 haftadır...

Ay’ın Evreleri Etkinliği

Ay'ın Ana Evreleri

Ay'ın Ana Evreleri

Ay'ın Ara Evreleri

Ay'ın Ara Evreleri

Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Ay'ın Evreleri Flash Animasyon

Ay'ın evrelerinin gösterimi ve öğretilmesi amacıyla hazırlamış olduğum flash animasyon. Animasyonu ekteki dosyayı sağ tıklayıp farklı kaydet seçeneğiyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri

Kategori: 

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın ölçüleri

Çapı: Dünya çapının dörtte biri, 3477 km.dir. Eğer Dünya’nın üzerine konsa Avusturalya’yı kaplar.

Ay'ın Ana ve Ara Evreleri Etkinliği

Bu etkinliğimizde amacımız öğrencilerimizin; Ay'ın evreleri ile Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi kavramalarıdır.

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Karışık Sorular

Ay'ın yapısı ve özellikleri ile ilgili doğru/yanlış, boşluk doldurma, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli (test) sorularından oluşan etkinlik.

 

F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ders Notu - Özet

Kategori: 

Güneş'in Yapısı ve Özellikleri

Güneş, yaydığı ısı ve ışık ile Dünya üzerindeki hayatın var olmasını sağlayan yaşam kaynağıdır. Dünyaya en yakın yıldız Güneş’tir. Güneş’in Dünya’mıza olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon km’dir. Gökyüzüne baktığımızda çok küçük görünen Güneş gerçekten de küçük müdür? Güneş’in gerçek büyüklüğü nedir?

F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ders Notu - Özet 2

Kategori: 

Güneş'in Yapısı ve Özellikleri

Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır.

Güneş’i diğer yıldızlardan çok daha büyük görmemizin nedeni; Güneş’in Dünya’ya diğer yıldızlardan çok daha yakın olmasıdır. Güneş, Dünya’mıza en yakın yıldızdır. En yakın yıldız olmakla beraber Güneş’in Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon km’dir.

F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ders Planı

F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ders Planı

F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ders Notu - Ders Özeti

Kategori: 

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur ve Dünya’ya en yakın gök cismidir. Gece gördüğümüz en büyük gök cismi Ay’dır.

F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ders Notu - Ders Özeti 2

Kategori: 

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Ders Notu - Dünya’mızın tek doğal uydusu Ay’dır. Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir.

F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ders Notu - Ders Özeti 3

Kategori: 

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri

Dünya’mızın tek doğal uydusu olan Ay, Dünya’ya en yakın olan gök cismidir. Ay’ın Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 350.000 km’dir.

Ay ile Dünya Arası Ortalama Uzaklık

F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ders Planı

F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ders Planı

F.5.1.3. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri Ders Notu - Ders Özeti

Kategori: 

Ay'ın Hareketleri ve Evreleri

Ay’ın Hareketleri

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu ve ona en yakın gök cismidir. Ay da Dünya gibi hareket hâlindedir. Ay; kendi etrafında dönme hareketi, Dünya etrafında ve Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanma hareketleri yapar. Ay’ın kendi çevresinde bir tam tur dönmesi ile Dünya’nın etrafında bir tam tur dolanması aynı sürede; 27 gün 8 saatte tamamlanır. Bundan dolayı Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görülür. Ay’ın Dünya ile birlikte Güneş etrafındaki bir tam tur dolanma hareketi ise 365 gün 6 saatte tamamlanır.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.