2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı (Cevap Anahtarlı)

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
25 Adet Soru Var
Açıklama: 

KOÇAK ORTAOKULU 6A SINIFI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Ad Soyad:                    No:
1)     Hücrede sentezlenen protein yapılı bazı maddeler, kanallar yardımı ile getirildiği organelde paketlenerek kesecikler hâlinde sitoplazmaya bırakılır.
Elektron mikroskobu ile yukarıdaki gözlemi yapan bir bilim adamı aşağıdaki organellerden hangisini incelememiştir?
A) Sentriyol
B) Ribozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Golgi aygıtı

2)     Hangi seçenekte verilen organeller hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde bulunur?
A) Ribozom-Mitokondri-Koful
B) Koful-Sentozom-Kloroplast
C) Ribozom-Lizozom-Sentrozom
D) Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast

3)     Aşağıda verilenlerden hangisi sadece uzun kemiklerde bulunur?
A) Kemik zarı
B) Süngerimsi kemik doku
C) Sert kemik doku
D) Sarı kemik iliği

4)     I. Burun
II. Kulak
III. Yemek borusu
Vücudumuzla ilgili verilen kısımların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur?
A) Yalnız I     B) I ve II
C) II ve III     D) I, II ve III

5)     Akciğerlerde, kan ile akciğer arasındaki gaz alışverişi hangi yapılar arasında gerçekleşir?
A) Alveoller - Kılcal Damarlar
B) Bronşlar - Toplardamarlar
C) Alveoller – Kalp
D) Bronşçuklar – Alveoller

6)     Solunum organlarının sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Açık havada yürüyüş
B) Hastalara çok yakın olma
C) Sigaradan uzak durma
D) Odaları havalandırma

7)     Solunum sistemimizin sağlığı için aşağıdakilerdenhangisini yapmamalıyız?
A) Sigara içen kişilerden ve içilen yerlerden uzak durmalıyız.
B) Hava kirliliği konusunda bilinçli bireyler olmalıyız.
C) Düzenli olarak açık havada egzersiz yapmalıyız.
D) Taş ve Maden ocaklarında maskesiz çalışmalıyız.

8)     Aşağıdakilerden hangisi kanın içinde bulunmaz?
A) Alyuvarlar B) Lenf sıvısı C) Plazma D) Akyuvar

9)     • Kanı hücrelere götüren damarlardır.
• Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.
• Vücut savunmasında görev alan hücrelerdir.
Yukarıda dolaşım sistemimizde bulunan bazı yapıların görevleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi yukarıda verilmemiştir?
A) Kılcal damar     B) Alyuvar
C) Akyuvar         D) Kan pulcukları

10)         Aylin    Kerem    Deniz    Yankı    Ezgi
Kan Grubu    0 Rh+    AB Rh+    B Rh+    0 Rh+    B Rh-
Yukarıda kan grupları verilen beş kişiden hangi ikisi birbirine kan verebilir?
A) Aylin-Yankı     B) Deniz-Kerem
C) Deniz-Ezgi     D) Aylin – Ezgi

11)      Yandaki kuvvetin gösterim şeklinde iki nokta arası uzaklık 1 cm ve 1 cm uzunluk 1 N’u göstermektedir. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre kuvvetin büyüklüğü kaç N’dur?
A)  2    B)  3    C)  6    D)  9

12)     Yukarıda K, L, M ve N cisimlerine uygulanan kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre hangi cisimlere uygulanan kuvvetlerin doğrultuları ve yönleri aynıdır?
A)  K ve L        B)  L ve N
C)  K ve M        D)  M ve N

13)     Yukarıdaki şekilde K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler gösterilmektedir.
Buna göre;
I. Cisimlere uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri eşittir.
II. Cisimlere uygulanan kuvvetlerin yönleri aynıdır.
III. En büyük kuvvet L cismine uygulanmıştır.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  Yalnız I        B)  Yalnız III
C)  I ve II        D)  II ve III

14)     Kuvvet ölçen araca ne ad verilir?
A)  Kronometre        B)  Dinamometre
C)  Voltmetre        D)  Ampermetre
15)     Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?
A)  Ton        B)  Kilogram    C)  Newton    D)  Saat
16)      
Sürtünmelerin önemsemediği ortamlarda K, L, M ve N cisimlerine şekillerdeki kuvvetler uygulanıyor. Buna göre; K, L, M ve N cisimlerinden hangileri aynı yönde hareket eder?
A)  K ve L        B)  L ve M
C)  M ve N        D)  K ve N

17)      
Yandaki A cismine etki eden net kuvvet, hangi yönde kaç Newton’dur? (2 nokta arası 1 N’dur.)
A)  Batı yönünde 2 N
B)  Doğu yönünde 7 N
C)  Doğu yönünde 2 N
D)  Batı yönünde 5 N

18)      
Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda K, L ve M cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre K, L ve M cisimlerine etki eden bileşke kuvvetler RK, RL ve RM arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)  RK > RL > RM    B)  RL > RM > RK
C)  RL > RK > RM    D)  RM > RK > RL

19)     Bir cisme zıt yönde etki eden 12 N ve 5 N’luk iki kuvvetin bileşkesi kaç Newton’dur?
A)  5    B)  7    C)  10    D)  17
20)      K cismine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre K cismine etki eden bileşke kuvvet hangi yönde kaç Newton’dur?
A)  Doğu yönünde 3 N
B)  Batı yönünde 6 N
C)  Doğu yönünde 9 N
D)  Batı yönünde 12 N

21)      
Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda durmakta olan K cismine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre,
I. K cismi dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.
II. K cismine etki eden net kuvvet 4 N’dur.
III. K cismi II yönünde hareket eder.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II
B)  I ve III
C)  II ve III
D)  I, II ve III

22)      
       I                        II                            III 
Yukarıdaki varlıklardan hangileri dengelenmiş kuvvetler etkisindedir?
A)  I ve II        B)  I ve III
C)  II ve III        D)  I, II ve III

23)     Aşağıdakilerden hangisi daha süratlidir?
A) 1500 metrelik yolu 5 dakikada koşan
B) 1500 metrelik yolu 10 dakikada koşan
C) 1500 metrelik yolu 1 saatte koşan
D) 1500 metrelik yolu yarım saatte koşan

24)     Sürati 60 km/h olan bir araç 180 km'lik yolu kaç saatte alır?
A)  3    B)  4    C)  5    D)  6
25)     Aşağıdaki cisimlerden hangisi en süratlidir?
A)  0,1 km yolu 5 s’de alan A cismi
B)  36 000 m yolu 1 saatte alan B cismi
C)  108 km yolu 1 saatte alan C cismi
D)  600 m yolu 60 s’de alan D cismi

Başarılar Dilerim…
Cevaplarınızı cevap formuna işaretlemeyi unutmayınız…
Cevaplarınızı Kontrol ediniz.
Lokman BAŞ – Fen Bilimleri Öğretmeni

 

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Başlık Kategori
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
8.Sınıf Arı Yayınları TEOG2 Deneme 1 İndir Deneme Sınavı / TEOG Deneme
8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular... Çalışma Kağıdı
8.Sınıf Asitler Bazlar ve Kimyasal Tepkimeler 20 S... Deneme Sınavı / TEOG Deneme

Sınavlar