2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı soruları ekte verilmiştir. Cevap anahtarıyla birlikte indirebilirsiniz...
Koçak Ortaokulu 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı
Fen Bilimleri Dersi 7A Sınıfı  2. Dönem  1. Yazılı Sınav Sorularıdır
Adı Soyadı:                        Sınıfı    :    Numarası  :
1)     * Berilyum    * Neon        * Fosfor

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki elementlere ait sembollerden biri değildir?
A) Be        B) N        C) Ne        D) P

2)     I. NH+4 çok atomlu iyondur.    II. Al3+  bir katyondur.    III. NO−3 bir anyondur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II        B) I ve III        C) II ve III        D) I, II ve III

3)     NO−3  iyonu ile ilgili olarak;

I. Çok atomlu iyondur.        II. İki tür atom içerir.        III. Anyondur.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

4)     Yukarıdaki kaplarda bulunan eşit hacimli sulara üstlerinde belirtilen şeker örnekleri ilave edilip aynı hızla karışıtırlıyor.

İlave edilen şekerlerin çözünme süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir?
A) II > I > III     B) III > I > II    C) III > I = II    D) I = II > III

5)     Eşit miktarda su bulunan kaplara aşağıdaki koşullarda eşit miktarlarda belirtilen şekerler konuluyor.
Hangi seçenekteki kapta çözünme en hızlıdır?
A)   B)   C)   D) 

6)     I. Karışımlar iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle elde edilir.
II. Görünümleri bakımından homojen ve heterojen karışımlar olarak sınıflandırılır.
III. Homojen karışımlara aynı zamanda çözelti adı da verilmektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

7)     Aşağıda üçer maddeden oluşmuş dört ayrı karışım verilmiştir.

Bu karışımlardan hangisini bir kaptaki suyun içine atarak sırasıyla yüzdürme, süzme ve buharlaştırma yöntemleri kullanılarak birbirinden ayrılabilir?
A) Tuz - Kum - Çakıl taşı            B) Şeker - Tuz - Demir tozu
C) Çakıl taşı - Şeker - Odun talaşı    D) Bakır tozu - Demir tozu - Nikel tozu

8)     Şekerli su çözeltisinde şeker ve suyu birbirinden ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A) Mıknatıs ile ayırma    B) Süzme    C) Buharlaştırma    D) Yüzdürme

9)     Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemiyle birbirinden ayrılır?
A) Demir tozu - Tebeşir tozu    B) Şeker – Su    C) Kum – Saman    D) Alkol – Su

10)     Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde geri dönüşüm sembolü verilmiştir?
A)          B)          C)          D) 

11)     Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm tesisleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Eneji tüketimini azaltılmasını sağlar.        B) Doğal kaynakların tüketimini azaltır.
C) İş olanakları sağlar.                D) Çevre kirliliğine neden olur.

12)     I. Sabun    II. Plastik    III. Boya

Yukarıdakilerden hangileri kimya endüstrisinin ürünleri arasındadır?
A)  I ve II    B)  I ve III    C)  II ve III    D)  I, II ve III

13)     I. Kimyager        II. Kimya Mühendisi        III. Petrol Mühendisi

Yukarıdakilerden hangileri kimya endüstrisinde çalışan meslek dallarındandır?
A)  I ve II        B)  I ve III        C)  II ve III        D)  I, II ve III

14)     I. Dişçilerin ağız içi muayenelerinde kullandıkları aynalarda
II. Makyaj aynalarında
III. Otomobilin yan aynalarında

Yukarıdakilerden hangilerinde çukur ayna kullanılır?
A)  I ve II    B)  I ve III    C)  II ve III    D)  I, II ve III

15)     Yandaki şekilde düz aynadan 3 m uzaklıkta bir çocuk bulunmaktadır. Buna göre çocuğun görüntüsünün çocuğa uzaklığı kaç metredir?
A)  1,5
B)  3
C)  6
D)  9

16)     Paralel ışık demeti K kutusu içindeki aynaya göderildiğinde ışınlar yukarıdaki gibi yansımaktadır.
Buna göre K kutusu içindeki ayna aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Düz ayna    B)  Tümsek ayna
C)  Çukur ayna    D)  Makyaj aynası

17)     Aynı maddeden yapılmış özdeş K, L ve M maddeleri güneş ışığı altına konulduğunda ilk ve son sıcaklıkları tablodaki gibi oluyor.

Bu maddeler güneş ışığı altında eşit süre bırakıldığına göre K, L ve M maddelerinin renkleri hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir?

      K     L     M                 K     L     M
A)    Siyah      Yeşil      Beyaz            B)    Beyaz      Yeşil      Siyah
C)    Yeşil      Beyaz      Siyah            D)    Beyaz      Siyah      Yeşil
18)     (K:Siyah, L:Beyaz, M:Kırmızı)
Yukarıda aynı sıcaklıktaki renkleri verilen özdeş K, L ve M kutuları güneş ışığını doğrudan alan bir yere bırakılıyor.
Eşit süre sonunda K kutusunun sıcaklığının tK, L kutusunun sıcaklığının tL ve M kutusunun sıcaklığının tM olduğu ölçülüyor.
Buna göre tK, tL ve tM arasıdnaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) tK > tM > tL        B) tL > tM < tK        C) tK > tL > tM        D) tM > tK > tL

19)     Güneşli ve çok sıcak bir yaz gününde Burcu'nun aşağıda renkleri verilen elbiselerden hangisini giymesi daha uygun olur?
A) Beyaz   B) Siyah   C) Mavi   D) Yeşil

20)    
Yanda numaralarla gösterilen canlılardan hangisi ya da hangileri bir orman ekosisteminde yer almaz?
A) I ve II
B) III ve IV
C) Yalnız I
D) Yalnız IV
21)     "Bir canlının yaşamını sürdürdüğü, tüm ihtiyaçlarını karşıladığı çevreye ........ denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) habitat    B) tür    C) populasyon    D) ekosistem

22)     I. Bitkiler    II. Hayvanlar    III. Mikroorganizmalar
Yukarıdaki canlılardan hangileri aynı ekosistemde yaşar?
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

23)     Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)  Habitat    B)  Popülasyon        C)  Biyoçeşitlilik        D)  Besin zinciri

24)     Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri azaltmak için;

I. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmelidir.
II. Tarım arazilerinde bilinçli tarımla topraklar korunmalıdır.
III. Sanayi yapılaşmasında çevresel önlemler önceden alınmalıdır.

yukarıdakilerden hangilerini yapmak gerekir?
A)  I ve II        B)  I ve III        C)  II ve III        D)  I, II ve III

25)     * Asya fili    * Kafkas öküzü    * Mersin balığı    * Toros kurbağası

Yukarıda verilen canlılardan kaç tanesinin nesli ülkemizde tükenmiştir?
A)  1    B)  2    C)  3    D)  4

Başarılar…. Sınav süresi 1 ders saatidir.
 

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.