2.Nesli Tehlikede Olan Bitki Türleri

-A A +A

Kitap Kategori: 

Nesli Tehlikede Olan Bitki Türleri

Endemik bitkiler, bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o ülkede ya da bölgede yetişen, dünyanın başka bölgesinde yetişme olasılığı olmayan bitkilerdir.

Ülkemiz, sahip olduğu bitkisel çeşitlilik açısından çok önemli bir hazinedir. Bütün Avrupa’daki toplam bitki türü 12 bin iken, ülkemizde yaklaşık 10 bin tür yer alır.

1. Beyaz Çiçekli Çakal Nergisi

Beyaz Çiçekli Çakal Nergisi
Beyaz Çiçekli Çakal Nergisi

Dünyada sadece Türkiye’de Muğla-Fethiye çevrelerinde yetişmektedir.

2. Mavi Yıldız

Mavi Yıldız
Mavi Yıldız

Türkiye’nin kuzeybatısında ve Yunanistan’ın bazı bölgelerinde ender görülen bitki türü, Bern Sözleşmesi’yle koruma altına girmiştir.

3. Göl Soğanı

Göl Soğanı
Göl Soğanı

Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

4. Konya Gaşağı

Konya Gaşağı
Konya Gaşağı

Dünyada sadece Konya’da yetişen bu bitkiyi, koruma çalışmaları sürmektedir.

5. Kardelen

Kardelen
Kardelen

Türkiye’de doğal olarak yetişen 9 türü bulunmaktadır. 2 türü dışında, kardelen soğanlarının doğadan toplanarak ihraç edilmesi yasaklanmıştır.

6. Çöven

Çöven
Çöven

İç Anadolu’nun tuzlu steplerinde yetişen bitkinin soyu, tüm dünyada tehlike altındadır.

7. Sığla

Sığla
Sığla

Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı, Türkiye’nin güneybatısıyla Rodos Adası olan sığla ağacı, Türkiye’de 1348 hektarlık ormanda bulunmaktadır.

8. Narin Acı Çiğdem

Narin Acı Çiğdem
Narin Acı Çiğdem

İstanbul’a özgü küçük çiçekli acı çiğdem türü, denetimsiz kentleşme ve yanlış ağaçlandırma sebebiyle tükenme tehlikesi yaşamaktadır. Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

9. Yabani Siklamen

Yabani Siklamen
Yabani Siklamen

Yumrulu bitkiler familyasındaki tür, Bern Sözleşmesi ile korunmaktadır.

10. Karadeniz Salkımı

Karadeniz Salkımı
Karadeniz Salkımı

Soyu, tüm dünyada tehlike altına girmiştir.

11. Kilyos Peygamber Çiçeği

Kilyos Peygamber Çiçeği
Kilyos Peygamber Çiçeği

Türkiye’de Batı Karadeniz kıyılarında yetişen bitki türü, Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

12. Çorak Gülü

Çorak Gülü
Çorak Gülü

Tuz Gölü civarında yetişmektedir.

13. Yonca

Yonca
Yonca

Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

14. Eberin Sarı Çiçeği

Eberin Sarı Çiçeği
Eberin Sarı Çiçeği

Dünya’da sadece Konya’da Akşehir Gölü çevresinde yetişen bitki türü, Dünya Doğal Hayatı Koruma Konseyi tarafından koruma altına alınmıştır.

15. Çan Çiçeği

Çan Çiçeği
Çan Çiçeği

Sadece Çoruh Vadisi’nde yetişen türün soyu, tüm Avrupa’da tehlike altına girmiştir.

16. İstanbul Nazendesi

İstanbul Nazendesi
İstanbul Nazendesi

Dünyada sadece Türkiye’nin kuzeybatısında görülmektedir.

17. Yanar Döner Çiçeği (Sevgi çiçeği)

Yanar Döner Çiçeği (Sevgi çiçeği)
Yanar Döner Çiçeği (Sevgi çiçeği)

Halk arasında “gelin düğmesi” olarak da bilinen bitki türü, Türkiye’ye özgü ve sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yetişmekte olup Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

18. Erzincan Süt Otu

Erzincan Süt Otu
Erzincan Süt Otu

Dünyada sadece Erzincan Ovası’nın doğusundaki tuzlu bataklıklarda yetişen bitki, Bern Sözleşmesi ile korumaya alınmıştır.

19. Yabani Karanfil

Yabani Karanfil
Yabani Karanfil

Balıkesir ve Aydın’da görülmektedir.


Kaynak: https://www.fenkursu.com/mod/book/view.php?id=258, Son Erişim: 02.04.2019 - 11:25

Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Ülkemizde Nesli Tehlike Altında Olan Türler

Ülkemizde (Türkiye'de) Nesli Tehlike Altında Bulunan Hayvan ve Bitki Türleri

Doğal afetler ve özellikle insan temelli çevre sorunları beraberinde diğer canlı türlerinin de nesillerini tehdit etmektedir.

Nesli tehlikede olan memeli hayvanlar, su kuşları ve Akdeniz sahillerimizi yumurtlama alanı olarak kullanan deniz kaplumbağaları, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve mevzuatımız kapsamında koruma altına alınmıştır.

1. Nesli Tehlikede Olan Hayvan Türleri

Kitap Kategori: 

Genel anlamda sadece insanoğlundan kaynaklanan sebeplerden dolayı türünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkemizde, az sayıda da olsa varlığını devam ettirmeye çalışan canlı türlerinin yok olup olmaması bize bağlı.

Ülkemizde 2221 Bitki Türü Tehdit Altında

Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olmasına karşılık çeşitli sebeplerden dolayı bu biyolojik çeşitliliğimizi yavaş yavaş kaybetmekteyiz. Bugün itibariyle ülkemizde nesli tehdit altında olan tam 2221 bitki türü bulunmaktadır.

Nesli Tükenmekte Olan Karakulak Şehre İndi

Karakulak Kedi

Muğla’nın Datça İlçesi’ne bağlı Karaköy Mahallesi’nde, yabani bir kedi türü olan karakulak, şehre indi.

Bölüm 1: Biyoçeşitlilik

Kitap Kategori: 

Biyoçeşitlilik

Bir bölgede var olan canlı türlerinin çeşitliliği ve toplam sayısı, o bölgedeki biyolojik çeşitliliği, yani kısaca biyoçeşitliliği ifade eder. Dünyamızdaki çeşitli ekosistemlerin devamlılığını sağlayan temel dayanaklardan biri de biyolojik çeşitliliktir. Biz insanlar başta olmak üzere tüm canlıların gıda ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşıladığı en temel canlı kaynak, biyolojik çeşitlilik yani dünyamızın zenginliğidir.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Sonuçları görmek için UYGULA butonuna tıklayınız.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.